แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณเบญสิร์ยา RM560572097TH
 • คุณสิริวรรณ RM560572106TH
 • คุณศุภธนิศร์ RM560572110TH
 • คุณกุลวรรณ RM560572137TH
 • คุณวิชุดา RM560572145TH
 • คุณกรรณิกา RM560572123TH
 • คุณสิริการย์ RM560572185TH
 • คุณอรวรรณ์ RM560572199TH
 • คุณป๊อปปี้ RM560572208TH
 • คุณยุทธพงษ์ RM560572211TH
 • คุณสุรจิตร RM560572225TH
 • คุณตุลาพร RM560572239TH
 • คุณภัคภร ET968397196TH
 • คุณมนัสนันท์ ET968397182TH
 • คุณวีรวรรณ RM560572154TH
 • คุณนฤมล RM560572242TH
 • คุณโชติชญานันท์ RM560572256TH
 • คุณธัญญารัตน์ RM560572168TH
 • คุณฉัตรชัย RM560572260TH
 • คุณสุวดี RM560572273TH
 • คุณตรีรัตน์ ET968397205TH
 • คุณสุวิมล RM560572287TH
 • คุณยุพา RM560572295TH
 • คุณศิริกร RM560572300TH
 • คุณสุรัช RM560572313TH
 • คุณกัลยรัตน์ RM560572327TH
 • คุณขวัญสุดา RM560572335TH
 • คุณรัตนาภรณ์ RM560572344TH
 • คุณวิภานี RM560572358TH
 • คุณเสาวนีย์ RM560572361TH
 • คุณเมธี RM560572171TH
 • คุณนันทจิตร RM560572375TH
 • คุณธิญาดา RM560572389TH
 • คุณปทุมทิพ RM560572392TH
 • คุณวารุณี RM560572401TH
 • คุณชไมพร RM560572415TH
 • คุณสุทธาวัลย์ RM560572429TH
 • คุณพันธุ์ทิพ RM560572432TH
 • คุณอัญญมณี RM560572446TH
 • คุณภิรมณ์ญา RM560572450TH
 • คุณธัญชนก RM560572463TH
 • คุณจุฬาพร RM560572477TH
 • คุณมนัสนันท์ RM560572485TH
 • คุณสุนทรี RM560572494TH
 • คุณขนิษฐา RM568628543TH
 • คุณปฐมาวดี RM560572070TH
 • คุณปนัดดา RM560572083TH
 • คุณมณีมาส RM560497011TH
 • คุณยุพา RM560497008TH
 • คุณพยุงศักดิ์ RM560496991TH
 • คุณณิชกมล RM560497025TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ