แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ค่ะ

 • คุณอมีนา RM230562416TH
 • คุณนภกมล RM559653275TH
 • คุณฐาปนี RM230562402TH
 • คุณกุลธารินท์ RM559653301TH
 • คุณณัฐธิดา RM230562393TH
 • คุณบุรินทร์ RM559653289TH
 • คุณนุชจริยา RM559653315TH
 • คุณนิรุชา RM230562380TH
 • คุณรัชพร RM230562376TH
 • คุณสุภาณี EU230103375TH
 • คุณอัชราภรณ์ RM230562362TH
 • คุณมีน RM230562359TH
 • คุณรัศม์กัญญ์ RM230562345TH
 • คุณสุพรรษา RM230562331TH
 • คุณจันทนา RM230562328TH
 • คุณฐาปณี RM230562314TH
 • คุณอภิรดี RM230562305TH
 • คุณกัญชรส RM230562291TH
 • คุณพูนทรัพย์ RM230562288TH
 • คุณเกศปภา RM230562274TH
 • คุณนิชาพัฒน์ RM230562265TH
 • คุณฤทัยทิพย์ EU230103429TH
 • คุณปริณดานันท์ RM559652822TH
 • คุณจิณณพัต RM559652836TH
 • คุณไพลิน RM559652840TH
 • คุณวราพร RM559652853TH
 • คุณสุพรรษา RM559652867TH
 • คุณชัยวัฒน์ RM559652875TH
 • คุณภัทรพร RM559652884TH
 • คุณพรวิมล RM559652898TH
 • คุณภัทร์นรี RM559652907TH
 • คุณพนิดา EU230103432TH
 • คุณธัญณัญช์ RM559652915TH
 • คุณสุนันทา RM559652924TH
 • คุณศิริพร EU230103415TH
 • คุณสุวิมล RM559652938TH
 • คุณธัญทิพย์ RM559652941TH
 • คุณน้ำอ้อย RM559652955TH
 • คุณทวีทรัพย์ RM559652969TH
 • คุณศรุตยา RM559652972TH
 • คุณชนิดาภา RM559652986TH
 • คุณจริยา RM559653292TH
 • คุณพีรญา RM559652990TH
 • คุณปรมา RM559653006TH
 • คุณอัจฉรียภรณ์ RM559653010TH
 • คุณจันทนา RM559653023TH
 • คุณระวีวรรณ RM559653037TH
 • คุณวินัยนา RM559653045TH
 • คุณฤทัยรัตน์ RM559653054TH
 • คุณเปี่ยมพร RM559653068TH
 • คุณดวงฤดี RM559653071TH
 • คุณเก๋ RM559653085TH
 • คุณอุบลวรรณ RM559653099TH
 • คุณธนวรรณ RM559653108TH
 • คุณเบญจวรรณ RM559653111TH
 • คุณนิชาภา RM559653125TH
 • คุณจุฑาทิพย์ RM559653139TH
 • คุณกนกพร RM559653142TH
 • คุณสมเกียรติ RM559653156TH
 • คุณอารยา RM559653160TH
 • คุณจีรภา RM559653173TH
 • คุณทวารัตน์ RM559653187TH
 • คุณฉัตรดนัย RM559653195TH
 • คุณวี RM559653200TH
 • คุณพีรภัฏ RM559653213TH
 • คุณสุทิตา RM559653227TH
 • คุณภูษณิศา RM559653235TH
 • คุณปรัศยา RM559653244TH
 • คุณมณฑกานต์ RM559653258TH
 • คุณรักษิณา RM559653261TH
 • คุณคณาวุฒิ RM559654307TH
 • คุณจิตรี RM559653788TH
 • คุณเจษฎา EU230103389TH
 • คุณปรวีร์ RM559654267TH
 • คุณคนึงนิต RM559653765TH
 • คุณธิดารัตน์ RM559653757TH
 • คุณบุษยา RM559653743TH
 • คุณยุวรรณฎา RM559653730TH
 • คุณจิระวดี RM559654275TH
 • คุณกัญญาภัค RM559653726TH
 • คุณอารีรัตน์ RM559653712TH
 • คุณภัทราวรรณ RM559653709TH
 • คุณพลอยนภัส RM559653690TH
 • คุณจิรโรจน์ RM559653686TH
 • คุณปัทมวรรณ RM559653672TH
 • คุณปทิตตา RM559653669TH
 • คุณดวงจันทร์ RM559653655TH
 • คุณสินีนิตย์ RM559653641TH
 • คุณณปภัช RM559653638TH
 • คุณภาวนา RM559653624TH
 • คุณสุชาดา RM559653615TH
 • คุณปูรดาภรณ์ EU230103446TH
 • คุณณัฏฐ์ฤทัย RM559653607TH
 • คุณดำรงณ์ RM559653598TH
 • คุณปนัดดา RM559653584TH
 • คุณสมเดช EU230103401TH
 • คุณณัฐณิชา RM559653575TH
 • คุณดวงพร RM559653553TH
 • คุณอรทัย RM559653540TH
 • คุณปริญดา RM559654284TH
 • คุณพิริยา RM559653522TH
 • คุณคนึงนิจ RM559653519TH
 • คุณธนิสา RM559653505TH
 • คุณพัชรี RM559653496TH
 • คุณมณญ์ญพัชญ์ RM559653482TH
 • คุณธเนศ RM559653479TH
 • คุณนัฐภัสสรญ์ RM559653465TH
 • คุณสมพัตรา EU230103361TH
 • คุณภรภัทร RM559653451TH
 • คุณอภิสรา RM559653448TH
 • คุณปัณฑิตา RM559653434TH
 • คุณอมรพันธ์ RM559653425TH
 • คุณญาณิชศา RM559653417TH
 • คุณปฐมาภรณ์ RM559653394TH
 • คุณทักขิณา RM559653385TH
 • คุณปุ๊ก RM559653377TH
 • คุณกมลลักษณ์ RM559653363TH
 • คุณคัทรินทร์ RM559653350TH
 • คุณธีรดา EU230103392TH
 • คุณกัลยรัตน์ RM559653346TH
 • คุณจิระวดี RM559653332TH
 • คุณชุรีพร RM559653329TH

ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ