อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนมีนาคม 2562

บริจาค Soi Dog มี.ค.62

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนมีนาคม 2562 ได้ส่งมอบเพื่อช่วยบูรณะซ่อมแซมโรงเรือนที่เกาะสุนัข ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ประเทศไทย (Soi Dog – in Thai) ทั้งสิ้น 1,421 บาท ค่ะ🐕

🙏🏻 ขอขอบคุณและอนุโมทนาแด่ทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนเสื้อยืดลายน้องหมาจำนวน 25 ตัว รวมเป็นยอดบริจาค 1,250 บาท รวมกับผู้ใจบุญสมทบเพิ่มเติมอีก 171 บาท เราส่งมอบต่อเพื่อช่วยน้องๆสุนัข ทุกบาทเลยค่ะ 🐶💕


เสื้อทุกลายยังสั่งได้อยู่นะคะ สอบถามและสั่งซื้อ inbox ได้ค่ะm.me/shirt4social
#เสื้อยืดลายหมา ช่วยน้องหมาจร#Shirt4Social

อัพเดทยอดบริจาคย้อนหลัง bit.ly/DonateUpdate

อุดหนุนเสื้อยืดลายน้องหมา ร่วมบริจาคช่วยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (SoiDog)