นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

     Shirt4Social.com ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทางร้านจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับเราด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ รวมถึงสมัครเป็นสมาชิก

     ทางร้านจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อที่จะให้บริการต่อท่านเราอาจขอเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การพัฒนาการให้บริการของทางร้าน หรือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  โดยเราจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ทางร้านทำกับท่านเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น

     ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางร้าน ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ตัวตนของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อทางร้าน เราจะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของท่านสมาชิกเท่านั้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

     เมื่อท่านได้สร้างบัญชีและสมัครสมาชิกกับทางร้าน หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางร้านในช่องทางอื่น ทางร้านจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ-สกุล
  • ที่อยู่
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์

     กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงแก่ทางร้าน หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

     ทางร้านจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับทางร้านด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางร้าน หรือ เลือกที่จะไม่อนุญาตให้ทางร้านใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว  ทางร้านอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มที่เหมือนดังเดิม

     ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านให้ข้อมูลของบุคคลอื่น ทางร้านจะถือว่าท่านได้รับอนุญาตจากจากบุคคลนั้นๆแล้ว ทางร้านจะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

     หากท่านลงทะเบียนและสมัครสมาชิกกับทางร้านผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน หรือท่านได้เชื่อมบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านเข้ากับบัญชีที่ท่านได้สร้างไว้กับทางร้าน หรือ ท่านใช้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโซเชียลมีเดียของ เว๊บไซต์ Shirt4Social.com ทางร้านจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้หากท่านเคยอนุญาตให้โซเชียลมีเดียนั้นเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลของท่านได้