ลิ้นแมว

ไขความลับของลิ้นแมว

เคยสงสัยกันไหม? ว่าทำไมเวลาเราโดนน้องแมวเลียแล้วรู้สึกสากๆ จั๊กกะจี้ เหมือนโดนกระดาษทรายถู ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าที่ลิ้นของแมวนั้น…