วันยกย่องแมวดำ

วันยกย่องแมวดำ

วันที่ 17 สิงหาคม วันยกย่องแมวดำ (Black Cat Appreciation Day) วันพิเศษนี้มีขึ้นเพราะต้องการให้ทุกคนเห็นคุณค่าของแมวดำ และให้ความสำคัญกับพวกเค้าเช่นเดียวกับแมวสีอื่น ๆ