วันยกย่องแมวส้ม

วันยกย่องแมวส้ม

วันที่ 1 กันยายน เป็นวันยกย่องแมวส้ม (Ginger Cat Appreciation Day) เพราะแมวส้มมีความน่ารักและผู้คนมักนิยมเลี้ยงแมวส้มกัน แมวส้มมีความฉลาด แสนรู้