วันแมวโลก

วันแมวโลก World Cat Day

วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแมวโลก ถูกจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ชาวโลก ตระหนักถึงแมวที่ต้องได้รับความช่วยเหลือรวมถึงปัญหาอื่นๆ และให้ความสำคัญของน้องแมวกันมากขึ้น