วันแมว

22 กุมภาพันธ์ วันแมวเหมียวของญี่ปุ่น

วันแมวเหมียว เป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างมาก จนเป็นกระแสฮิตในโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่น บรรดาร้านค้าต่างๆจะขายของเล่นของใช้ที่เกี่ยวกับแมวๆ