เลือดแมว

รู้ไหม? เลือดแมวและสุนัขของเราก็สามารถบริจาคได้นะ

รู้ไหม? สุนัขและแมวของเราก็สามารถบริจาคเลือดได้เหมือนคนเลยนะ พาสุนัขและแมว ไปบริจาคเลือดกันนะคะ ช่วยให้อีกหนึ่งชีวิตได้มีโอกาสได้อยู่กับเจ้าของและครอบครัวของเค้าต่อไป