เสื้อโปโล

สรุปยอดบริจาคโครงการเสื้อโปโลปักลายแมว-หมา

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม จากโครงการเสื้อโปโลปักลายน้องแมว-หมา ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย จำนวน 19,700 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและช่วยเหลือน้องๆแมวจรค่ะ

เปิดสั่งจองเสื้อโปโลลายแมว-ลายหมาน่ารัก ร่วมบริจาคช่วยน้องแมว-สุนัขจร

ได้เสื้อโปโลลายแมวน่ารักๆไปใส่  แล้วยังได้ช่วยเหลือน้องแมวจรด้วยค่ะ เปิดสั่งจองเสื้อโปโลเกรดพรีเมี่ยม ปักลายน้องแมว-น้องหมา ตัวละ 490 บ. พร้อมร่วมบริจาคตัวละ 100 บ. เพื่อช่วยค่ารักษาพยาบาล โครงการทำหมัน-หาบ้านใหม่ให้น้องหมา-แมวจร ของ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ประเทศไทย (Soi Dog – in Thai) ค่ะ