แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณฉันท์หทัย ET968439611TH
 • คุณขัตติยา RM568628557TH
 • คุณยุพา RM568628565TH
 • คุณชินะรัตน์ RM568628574TH
 • คุณณฤดี RM568628588TH
 • คุณนิภาภร ET968439571TH
 • คุณภัสพร RM568628591TH
 • คุณกัลนรัตน์ RM568628605TH
 • คุณเบญจา RM568628614TH
 • คุณอัจฉราพร RM568628628TH
 • คุณนฤมล RM568628631TH
 • คุณกัลยาณี RM568628645TH
 • คุณณัฐวรา RM568628659TH
 • คุณพิมพ์ชญา RM568628662TH
 • คุณเอมอร RM568628676TH
 • คุณเบญจมาศ RM568628680TH
 • คุณสิรีรัศมิ์ RM568628693TH
 • คุณพรรษกร RM560623148TH
 • คุณสาลินี RM568628702TH
 • คุณธัญชนก RM568628716TH
 • คุณไกรนันท์ ET968439585TH
 • คุณจิตสุภา RM568628720TH
 • คุณสุดารัตน์ RM568628733TH
 • คุณแพร์ RM568628818TH
 • คุณอังศุธร RM568628747TH
 • คุณศันสนีย์ RM568628755TH
 • คุณนันทิกานต์ RM568628764TH
 • คุณพิมพ์ชนก RM568628778TH
 • คุณกนกวรรณ RM568628781TH
 • คุณมณทิชา RM568628795TH
 • คุณภาวินี RM568628804TH
 • คุณนุจรินทร์ RM560572021TH
 • คุณจรียา RM560572035TH
 • คุณธนพร ET968439599TH
 • คุณกรกมล RM560572049TH
 • คุณวรกัญญา RM560572052TH
 • คุณกุลสตรี RM560572066TH
 • คุณทราย ET968439608TH
 • คุณธนภรณ์ RM560623125TH
 • คุณศศิวิมล RM560623094TH
 • คุณจันทิมา RM560623077TH
 • คุณจิราพร RM560623134TH
 • คุณWipaporn RM560623085TH
 • คุณกัลย์วรรัตน์ RM560623103TH
 • คุณนาทนรี RM560623117TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ