แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณธนิษฐา EV040751158TH
 • คุณประทานพร RG845252054TH
 • คุณจันทร์พร RG845252068TH
 • คุณศิริวรรณ์ EV040751144TH
 • คุณพูนทรัพย์ RG845252071TH
 • คุณปัณฑิตา RG845252085TH
 • คุณธเนศ RG845252099TH
 • คุณศนิกาญจน์ RG845252108TH
 • คุณจารุวรรณ RG845252111TH
 • คุณวราพรรณ RG845252125TH
 • คุณเมทนี RG845252139TH
 • คุณอัจฉราวรรณ RG845252142TH
 • คุณสุชาวดี RG845252156TH
 • คุณธนาภรณ์ RG845252160TH
 • คุณนราจันทร์ RG845252173TH
 • คุณกาญจนา RG845252187TH
 • คุณลักษมี RG845252195TH
 • คุณตรีทิพย์ RG845252200TH
 • คุณศุภธิดา RG845252213TH
 • คุณวัชรี RG845252227TH
 • คุณกนกวรรณ RG845252235TH
 • คุณสุนิพันธ์ RG845252244TH
 • คุณจุฬาลักษณ์ RG845252258TH
 • คุณณัฐกานต์ RG845252261TH
 • คุณวารีธร RG845252275TH
 • คุณสุวิมล RG845252289TH
 • คุณพิมศุภางค์ RG845252292TH
 • คุณธมนพรรณ RG845252301TH
 • คุณกัญญา RG845252315TH
 • คุณดำรงณ์ RG845252329TH
 • คุณศุภาภร RG845252332TH
 • คุณอรวรรณ RG845252346TH
 • คุณอุษา RG845252350TH
 • คุณจริยา RG845252363TH
 • คุณพรสุดา RG845252377TH
 • คุณพัชรี RG845252385TH
 • คุณเสาวภา RG845252394TH
 • คุณกัญจนา RG845252403TH
 • คุณวิชุดา RG845252417TH
 • คุณสุพรรษา RG845252425TH
 • คุณจันทนา EV040751161TH
 • คุณฤทัยรัตน์ RG845252434TH
 • คุณปุ๊ก RG845252448TH
 • คุณชัยวัฒน์ RG845252451TH
 • คุณเก๋ RG845252465TH
 • คุณระวีวรรณ RG845252479TH
 • คุณนุชนาด RG845252686TH
 • คุณศตนันท์ RG845252482TH
 • คุณสุทิพา​ RG845252496TH
 • คุณวินัยนา RG845252519TH
 • คุณกิ่งกาญจน์ RG845252505TH
 • คุณหทัยรัตน์ RG845252522TH
 • คุณภัณฑิรา RG845252536TH
 • คุณพรรณวดี RM559915546TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ