แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืด วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณชัยรัตน์ RM229926343TH
 • คุณจันทนา RM229926357TH
 • คุณสุภาพร RM229926365TH
 • คุณกฤษ RM229926374TH
 • คุณกาญจนา RM229926388TH
 • คุณปัทมภา RM229926391TH
 • คุณรุ่งอรุณ RM229926405TH
 • คุณอัมพร RM229926414TH
 • คุณวิมาดา RM229926428TH
 • คุณจันทนา RM229926431TH
 • คุณพรวิมล RM229926445TH
 • คุณฝ้าย RM229926459TH
 • คุณพัณณิดา RM229926462TH
 • คุณบัญชา RM229926476TH
 • คุณวราภรณ์ RM229926480TH
 • คุณนุสรา RM229926493TH
 • คุณนงค์นุช RM229926502TH
 • ครูนิด RM229926516TH
 • คุณวรรณา RM229926520TH
 • คุณกุลธิดา RM229926533TH
 • คุณสุดารัตน์ RM229926547TH
 • คุณอรวดี RM229926555TH
 • คุณฐิติรัตน์ RM229926564TH
 • คุณภัทรกาญจน์ RM229926578TH
 • คุณพอวดี RM229926581TH
 • คุณสุนิสา RM229926595TH
 • คุณสินีนาฏ RM229926604TH
 • คุณสุวิมล RM229926621TH
 • คุณสิริลักษณ์ RM229926618TH
 • คุณธัญชนก RM229926635TH
 • คุณวีพอล RM229926649TH
 • คุณชวิศ​ RM229926652TH
 • คุณศุภร RM229926666TH
 • คุณมลิวัลย์ RM229926670TH
 • คุณสุนทริน RM229926683TH
 • คุณฐิติพรหม RM229926697TH
 • คุณปริยวิศว์ RM229926706TH
 • คุณฟุ้ง RM229926710TH
 • คุณคนึงนิจ RM229926723TH
 • คุณศิริวรรณ RM229926737TH
 • คุณมัญชุกานต์ RM229926745TH
 • คุณพิไล RM229926754TH
 • คุณปนัดดา RM229926768TH
 • คุณธันวดี RM229926771TH
 • คุณอาวุธ RM229926785TH
 • คุณชาลทอง RM229926799TH
 • คุณตุลยดา RM229926811TH
 • คุณอมรรัตน์ 821688434851
 • คุณสุปรียา 821688340712
 • คุณธีร์รฉัตร 821688435654
 • คุณจารุณี 821688486566
 • คุณAurasa 821688287556
 • คุณตุ้ม RL310941562TH
 • คุณลัดดาวัลย์ 821688419005
 • คุณจริยา 821688442116
 • คุณปกรณ์พนธ์ RL310931021TH
 • คุณอัญชลี 821688459314
 • คุณJiratsaya 821688376563
 • คุณทักขิณา RL310941514TH
 • คุณบุ๋มบิ๋ม RL310931035TH
 • คุณพานี 821688301383
 • คุณจิณห์สุจิตตา 821688294862
 • คุณศรีสุดา RL310930975TH
 • คุณJeab 821688394785
 • คุณจิตต์ 821688297581
 • คุณจันทร์ฉาย RL310930940TH
 • คุณรัชพิณ 821688507301
 • คุณกัญญาภัค 821688479415
 • คุณสุทิตา 821688382513
 • คุณกิดานันท์ 821688372201
 • คุณกัลยาพร 821688420932
 • คุณอานนท์ 821688334751
 • คุณนัดดา 821688384086
 • คุณรุ้งรดา RL310941491TH
 • คุณนภัสวรรณ 821688308512
 • คุณมณีรัตน์ SNCT000069551JS
 • คุณนันท์นภัส 821688381290
 • คุณณัฐวดี 821688311301
 • คุณพัลลภา 821688413825
 • คุณNing 821688442002
 • คุณระวีวรรณ 821688456061
 • คุณสปัญญ์ RL310941531TH
 • คุณวิรุฬรัตน์ 821688353441
 • คุณสุดาพร 821688374135
 • คุณสุทธาวัลย์ RL310930919TH
 • คุณสุจิตรา 821688349086
 • คุณปนิดา 821688436973
 • คุณวนิดา RL310941488TH
 • คุณภัสสร 821688296052
 • คุณนิดา 821688438664
 • คุณสวาท​ RL310930967TH
 • คุณสุดารัตน์ 821688484186
 • คุณวาสนา 821688340992
 • คุณนารีรัตน์ RL310930905TH
 • คุณลักขณา 821688337886
 • คุณปัทมา 821688438653
 • คุณสุขกมล 821688352634
 • คุณPlawwadee 821688452126
 • คุณวรรณภรณ์ RL310941545TH
 • คุณธนลาภ 821688332452
 • คุณเพชรเอก 821688380262
 • คุณเจี๊ยบ 821688346043
 • คุณสุภาวิมล RL310930953TH
 • คุณยุพา RL310930896TH
 • คุณนันทวัน 821688409485
 • คุณติราภา 821688350851
 • คุณสุชาวดี 821688305196
 • คุณสมเกียรติ 821688439913
 • คุณโศภิน 821688383600
 • คุณเพียงออ RL310930936TH
 • คุณธนวรรณ 821688388382
 • คุณจิรพร 821688311721
 • คุณสุชีรา RL310930998TH
 • คุณTem 821688303575
 • คุณสายสุนีย์ RL310941559TH
 • คุณวราภรณ์ RL310931004TH
 • คุณทัตดา 821688358013
 • คุณปรัชญากรณ์ RL310930922TH
 • คุณปิยอนงค์ RL310941576TH
 • คุณชลธิชา RL310931018TH
 • คุณพัชรี 821688454230
 • คุณหทัยรัตน์ SNCT000069556ZR
 • คุณพรศิริ 821688392066
 • คุณกุลพิมพ์ RL310941505TH
 • คุณสมภาร 821688347546
 • คุณขวัญใจ 821688445314
 • คุณธันยพัต 821688318065
 • คุณเรืองรำไพ 821688396863
 • คุณTossaphol 821688460891
 • คุณณัฐกรณ์ 821688300742
 • คุณพรกมล 821688338236
 • คุณอุมาพร 821688303730
 • คุณนิวัฒน์ 821688467880
 • คุณเบญจมาภรณ์ RL310941528TH
 • คุณกชพรรณ 821688314296
 • คุณศุภธิดา SNCT000069548TN
 • คุณพิมพ์พิศา 821688328930
 • คุณศรัณยา 821688360651
 • คุณPhatnawamol 821688306655
 • คุณพัชรี SNCT0000695549F
 • คุณปัณฑิตา 821688411692
 • คุณธนาวดี RL310930984TH
 • คุณไวภพ 821688472894
 • คุณสุธิลักษณ์ 821688320740
 • คุณPook 821688494060
 • คุณเกษร 821688495401
 • คุณสุมล 821688351083
 • คุณอังศนา SNCT000069546ZY
 • คุณชนิดา 821688326443
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์  ตรวจสอบเลขพัสดุ j&t

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ

อุดหนุนเสื้อยืดลายน้องแมว-หมา ร่วมบริจาคช่วยน้องแมวและสุนัขจรค่ะ