แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 14 มีนาคม 2562

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณมธุรส RM229987974TH
 • คุณยุพา RM568368809TH
 • คุณลำยอง RM568368790TH
 • คุณศุภลักษณ์ RM568368786TH
 • คุณดรุณี RM568368772TH
 • คุณรจนา RM568368769TH
 • คุณอาทิตยา RM568368755TH
 • คุณอรวลัญช์ RM568368741TH
 • คุณศศิธร RM568368738TH
 • คุณอัมรินทร์ RM568368724TH
 • คุณนัฐวุฒิ RM568368715TH
 • คุณเกศกัญญา RM568368707TH
 • คุณเบญจมาศ RM568368698TH
 • คุณวันดี RM568368684TH
 • คุณนิธดา RM568368675TH
 • คุณมณีรัตน์ RM568368667TH
 • คุณเรืองรำไพ RM568368653TH
 • คุณประภาศรี RM568368640TH
 • คุณธนาภรณ์ RM568368636TH
 • คุณปรานี RM568368622TH
 • คุณชยาภรณ์ RM568368619TH
 • คุณสุทัศนา RM568368605TH
 • คุณเกวรินทร์ RM568368596TH
 • คุณวิไลวรรณ RM568368582TH
 • คุณมนต์ชัย RM568368579TH
 • คุณแก้วจรินฑ์ RM568368565TH
 • คุณหทัย RM568368551TH
 • คุณสมจิตร RM568368548TH
 • คุณพิมล​รัตน์ RM568368534TH
 • คุณชุติมา RM568368525TH
 • คุณเฉลิมขวัญ RM568368517TH
 • คุณนลินทิพย์ RM568368503TH
 • คุณตีรณันต์ RM568368494TH
 • คุณณัฐกานต์ RM568368485TH
 • คุณนีรชา RM568368477TH
 • คุณนารีรัตน์ RM568368463TH
 • คุณสุพรรษา RM568368450TH
 • คุณทัศนีวรรณ RM568368446TH
 • คุณสุรีวัลย์ RM568368432TH
 • คุณกัลยาลักษณ์ RM568368429TH
 • คุณโสภาพรรณ RM568368415TH
 • คุณวินัยนา RM568368401TH
 • คุณจิตตวีร์ RM568368392TH
 • คุณปนิดา RM568368389TH
 • คุณพลอยสุขนาฏ RM568368375TH
 • คุณปรียาภรณ์ RM568368361TH
 • คุณภาวนา RM568368358TH
 • คุณจันทร์ทนา RM568368344TH
 • คุณธันยกาญจน์ RM568368335TH
 • คุณอัจฉราวรรณ RM568368327TH
 • คุณศรัญญา RM568368313TH
 • คุณปนัดดา RM568368300TH
 • คุณอรวรรณ RM568368295TH
 • คุณเอกรินทร์ RM568368287TH
 • คุณเอกชัย RM568368273TH
 • คุณนทีทอง RM568368260TH
 • คุณบวร RM568368256TH
 • คุณธัญพิชชา RM568368242TH
 • คุณญาดา RM568368239TH
 • คุณศุภจิรา RM568368225TH
 • คุณสุมล RM568368211TH
 • คุณสุกัญญา RM568368208TH
 • คุณอิสรีย์ RM568368199TH
 • คุณพัชรี RM568368185TH
 • คุณเก๋ RM568368171TH
 • คุณภัทธานิษฐ์ RM568368168TH
 • คุณอรวรรณ์ RM568368154TH
 • คุณเบญจวรรณ RM568368145TH
 • คุณกชกร RM568368137TH
 • คุณพีรวัส RM229987930TH
 • คุณปาณท RM568368123TH
 • คุณสิริภูมิ RM568368110TH
 • คุณจิราพร RM568368106TH
 • คุณศุภธิดา RM568368097TH
 • คุณวันทนา RM568368083TH
 • คุณพรรณวดี RM568368070TH
 • คุณเมทินี RM568368066TH
 • คุณหทัยรัตน์ RM568368052TH
 • คุณจีรภา RM568368049TH
 • คุณเกณิกา RM568368035TH
 • คุณสุวจิต RM568368021TH
 • คุณชญาภา RM568368018TH
 • คุณชญาน์นันท์ RM568368004TH
 • คุณสายสุนีย์ RM568367998TH
 • คุณทัตดา RM568367984TH
 • คุณประวีณา RM568367975TH
 • คุณณวลี RM568367967TH
 • คุณยศวีร์ SNCT000126421
 • คุณSuparat RM568367953TH
 • คุณสุธีรา EW342559615TH
 • คุณศิริวรรณ RM568367940TH
 • คุณเมทินี RM568367936TH
 • คุณลัคศริน RM568367922TH
 • คุณลักขณา RM568367919TH
 • คุณศศินันท์ RM568367905TH
 • คุณจุฑาทิพย์ RM568367896TH
 • คุณลิลดา RM568367882TH
 • คุณปุ๊ก RM568367879TH
 • คุณทิพาพร RM568367865TH
 • คุณเบญจวรรณ RM568367851TH
 • คุณเพชร RM568367848TH
 • คุณรัตนาภรณ์ EW342559672TH
 • คุณสายรุ่ง RM568369415TH
 • คุณชุรีพร RM568369407TH
 • คุณรัตนชัย RM568369398TH
 • คุณวารุณี RM568369384TH
 • คุณวีรวรรณ RM568369375TH
 • คุณสุรศักดิ์ RM568369367TH
 • คุณณัฐฑ์ญาฎา RM568369353TH
 • คุณฐิตาภัทร์ RM568369340TH
 • คุณกัลยาณี RM568369336TH
 • คุณตติยากร RM568369322TH
 • คุณสุวรรณ RM568369319TH
 • คุณณฐาพรรณ์ RM568369305TH
 • คุณณัทรฎา RM568369296TH
 • คุณมณีรัตน์ RM568369282TH
 • คุณเนตรนพิท RM568369279TH
 • คุณจารวี RM568369265TH
 • คุณธัญธร RM568369251TH
 • คุณฐิติมา RM568369248TH
 • คุณชญานิศ RM568369234TH
 • คุณนริสา RM568369225TH
 • คุณพิมพิไล RM229987965TH
 • คุณกัญญาภัค RM568369217TH
 • คุณกัญหา EW342559712TH
 • คุณปติมา RM568369203TH
 • คุณณัฎฐพร RM568369194TH
 • คุณพรทิพย์ RM568369185TH
 • คุณสุชาวดี RM568369177TH
 • คุณอุไร RM568369163TH
 • คุณอมรเรข RM568369150TH
 • คุณอุมาพร RM568369146TH
 • คุณวรัญญา RM568369132TH
 • คุณจรัสศรี EW342559709TH
 • คุณระวีวรรณ EW342559690TH
 • คุณปิยภรณ์ RM568369129TH
 • คุณพงษ์พันธ์ RM568369115TH
 • คุณดำรงณ์ RM568369101TH
 • คุณอังคณา RM568369092TH
 • คุณอโนมา RM568369089TH
 • คุณปิยวรรณ RM568369075TH
 • คุณพิไล RM568369061TH
 • คุณธนลาภ RM229987943TH
 • คุณเผ่าพงษ์ RM229987957TH
 • คุณศศิธร RM568369058TH
 • คุณษิญาภา RM568369044TH
 • คุณปัณฑิตา RM568369035TH
 • คุณฉัตรชัย RM568369027TH
 • คุณสหัทยา RM568369013TH
 • คุณจริยา EW342559669TH
 • คุณธมนพรรณ RM568369000TH
 • คุณศุภกานต์ RM568368993TH
 • คุณปัทมา RM568368980TH
 • คุณผ่องพันธ์ RM568368976TH
 • คุณบัญชา RM568368962TH
 • คุณปาริชาติ EW342559686TH
 • คุณทัชชา RM568368959TH
 • คุณปวัณนันท์ RM568368945TH
 • คุณชนิกานต์ RM568368931TH
 • คุณธนวรรณ RM568368928TH
 • คุณสิริเนตร RM568368914TH
 • คุณอุรสา RM568368905TH
 • คุณพรทิพย์ RM568368891TH
 • คุณจรณย์ RM568368888TH
 • คุณพัชรี RM568368874TH
 • คุณชัยวัฒน์ RM568368865TH
 • คุณวรรณมณี RM568368857TH
 • คุณวิชุดา RM568368843TH
 • คุณพรชนัน RM568368830TH
 • คุณนงนุช RM568368812TH
 • คุณนฤมล RM568368826TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ