แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณวณิชชา RM568658871TH
 • คุณสุภมาศ RM568658885TH
 • คุณกนกวรรณ RM568658899TH
 • คุณณิชา RM568658908TH
 • คุณอำนาจ RM568658911TH
 • คุณเทพประทาน RM568658925TH
 • คุณสหัสชา RM568658939TH
 • คุณลัดดาวัลย์ RM568658942TH
 • คุณทวีศักดิ์ RM568658956TH
 • คุณวรันลาภิน RM568658960TH
 • คุณเสาวลักษณ์ ET968825898TH
 • คุณมณีนาจ RM568658580TH
 • คุณสุนิษา​ RM568658973TH
 • คุณธนวัชร์ RM568658987TH
 • คุณรพีภรณ์ RM568658995TH
 • คุณมนัสนันท์ RM568659007TH
 • คุณคนึงนิจ RM568659015TH
 • คุณไพโรจน์ ET968825969TH
 • คุณปุยฝ้าย RM568659024TH
 • คุณจินดาพร RM568659038TH
 • คุณฐานิตา RM568659041TH
 • คุณแพ็ท RM568659055TH
 • คุณภัทริดา ET968825938TH
 • คุณพรทิภา RM568659069TH
 • คุณศศินันท์ RM568659072TH
 • คุณณัฐชานันท์ RM568659086TH
 • คุณภัสสรณ์ ET968825924TH
 • คุณดวงหทัย RM568659090TH
 • คุณพเยาว์ RM568659109TH
 • คุณกุสุมา RM568659112TH
 • คุณฐิติวัฒน์ RM568659126TH
 • คุณนภาพร RM568659130TH
 • คุณพิษณุ RM568659143TH
 • คุณชลธิชา RM568659157TH
 • คุณจิตตา RM568659165TH
 • คุณลัดดาวัลย์ ET968825915TH
 • คุณศุภกานต์ RM568659174TH
 • คุณกนกวรรณ RM568659188TH
 • คุณนาตยา RM568659191TH
 • คุณปราณี RM568659205TH
 • คุณสุนิสา RM568659214TH
 • คุณจรรยาภรณ์ ET968825941TH
 • คุณพรรณนิภา RM568659228TH
 • คุณขวัญชนก RM568659231TH
 • คุณปณิดา RM568659245TH
 • คุณวัลภา RM568659259TH
 • คุณพิชญาภา ET968825884TH
 • คุณนภาพร RM568659262TH
 • คุณชญาภา ET968825955TH
 • คุณณัฐธิดา RM568659276TH
 • คุณปวีณา RM568659280TH
 • คุณรุ่งรัตน์ RM568659293TH
 • คุณสุพิชชา​ RM568659302TH
 • คุณJane RM568659316TH
 • คุณทิพวรรณ RM568659320TH
 • คุณชนัดดา RM568659333TH
 • คุณพนิตา RM568659347TH
 • คุณกิตยา RM568659355TH
 • คุณเปรม RM568659364TH
 • คุณกชกร RM568659378TH
 • คุณนพมาศ ET968825907TH
 • คุณอรพรรณ RM568659381TH
 • คุณวสวัตติ์ RM568659395TH
 • คุณธัญญา RM568659404TH
 • คุณจริยา RM568659418TH
 • คุณปิยะณัฐ RM568659421TH
 • คุณปานวาด RM568659435TH
 • คุณมาศมน ET968825972TH
 • คุณพัชรี RM569194812TH
 • คุณกชกร ET967309938TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ