แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 17 เมษายน 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณนงลักษณ์ RM568083758TH
 • คุณนวลผ่อง RM568083761TH
 • คุณพิมพ์ประภา RM568083775TH
 • คุณสโรชา RM568083789TH
 • คุณปสุตา RM568083792TH
 • คุณสุดารัตน์ RM568083801TH
 • คุณสุรีวรรณ RM568083815TH
 • คุณพัชรี RM568083829TH
 • คุณกรณพัฒน์ RM568083832TH
 • คุณชิดชนก RM568083846TH
 • คุณคมสัน RM568658545TH
 • คุณลาวัลย์ RM568083850TH
 • คุณธนิตา RM568083863TH
 • คุณอมรรัตน์ RM568083877TH
 • คุณนลินี RM568083885TH
 • คุณจันทนา RM568083894TH
 • คุณเมฐิกา RM568083903TH
 • คุณทิพย์รัตน์ RM568083917TH
 • คุณMinni RM568083925TH
 • คุณพรพรรณ EU728318504TH
 • คุณอริสรา RM568083744TH
 • คุณสุนันทา EU728318420TH
 • คุณอรอุสา RM568083611TH
 • คุณปิยวรรณ RM568083625TH
 • คุณนัยนา RM568083639TH
 • คุณยุพเรศ RM568083642TH
 • คุณบุษกร RM568083656TH
 • คุณสิริวรรณ RM568083660TH
 • คุณอำนาจ RM568083673TH
 • คุณแก้วจรินฑ์ RM568083687TH
 • คุณภัทรภร RM568083695TH
 • คุณพรพรหม RM568083700TH
 • คุณอรวรรยา RM568083713TH
 • คุณปาริชาติ EU728318433TH
 • คุณอัญญรัตน์ EU728318416TH
 • คุณจิตตนาถ RM568083727TH
 • คุณกนกวรรณ RM568083735TH
 • คุณนัฐวรรณ RM568657920TH
 • คุณพูนทรัพย์ RM568657933TH
 • คุณสหชาติ RM568657947TH
 • คุณกมลทิพย์ RM568657955TH
 • คุณวีรวรรณ EU728318455TH
 • คุณพนิดา EU728318478TH
 • คุณรุ่งทิวา RM568657964TH
 • คุณเบญจมาศ RM568657978TH
 • คุณพิชยา RM568657981TH
 • คุณอาทิชา RM568657995TH
 • คุณอัครชา RM568658001TH
 • คุณมยุรี RM568658015TH
 • คุณศิริมา RM568658029TH
 • คุณรัชนา RM568658559TH
 • คุณนุชนาด RM568658562TH
 • คุณมัลลิกา RM568658032TH
 • คุณศรีเพ็ญ RM568658576TH
 • คุณอาภิสญา RM568658046TH
 • คุณสุมณฑา EU728318481TH
 • คุณพรทิพย์ RM568658050TH
 • คุณโอ RM568658063TH
 • คุณสุกสกาว RM568658077TH
 • คุณวัชรี RM568658085TH
 • คุณนฤมล RM568658094TH
 • คุณวารินทร์ RM568658103TH
 • คุณอธิษฐาน RM568658117TH
 • คุณธนพร RM568658125TH
 • คุณอัญชลี RM568658134TH
 • คุณพนารัตน์ RM568658148TH
 • คุณเรืองฤทธิ์ EU728318518TH
 • คุณลักษมี RM568658151TH
 • คุณเก๋ RM568658165TH
 • คุณภาณิศา RM568658179TH
 • คุณมลฤดี RM568658182TH
 • คุณพันทิภา RM568658196TH
 • คุณฎารัชญ์ RM568658205TH
 • คุณวันทนา RM568658219TH
 • คุณพิมศุภางค์ RM568658222TH
 • คุณชญานิศ RM568658236TH
 • คุณจริยา RM568658240TH
 • คุณระวีวรรณ EU728318464TH
 • คุณจุฑามาศ RM568658253TH
 • คุณรัตติกาล RM568658267TH
 • คุณสมพัตรา EU728318495TH
 • คุณบงกชกร RM568658275TH
 • คุณกัญญา RM568658284TH
 • คุณวารี RM568658298TH
 • คุณเสาวภา RM568658307TH
 • คุณนันทรัตน์ RM568658315TH
 • คุณซาร่าห์ EU728318447TH
 • คุณนภาจรัสแสง RM568658324TH
 • คุณลลิต์ภัทร RM568658338TH
 • คุณทัตดา RM568658341TH
 • คุณณัฐฐิกา RM568658369TH
 • คุณชินานันท์ RM568658372TH
 • คุณไพรินทร์ RM568658386TH
 • คุณลิลดา RM568658390TH
 • คุณณิชตา RM568658409TH
 • คุณปัณฑิตา RM568658412TH
 • คุณเพ็ญทิพย์ RM568658426TH
 • คุณศรุตยา RM568658430TH
 • คุณกฤษณี RM568658443TH
 • คุณปุ๊ก RM568658457TH
 • คุณนันทวรรณ RM568658465TH
 • คุณสุพรรษา RM568658474TH
 • คุณณัฐสินี RM568658488TH
 • คุณวรรณิศา RM568658491TH
 • คุณวินัยนา RM568658505TH
 • คุณอรีย์วรรณ์ RM568658514TH
 • คุณพจนีย์ RM568658528TH
 • คุณรวมหทัย RM568658531TH
 • คุณชญาภา EU728318521TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ