แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณณัฐพงค์ RM559657095TH
 • คุณสุภาวดี RM559657100TH
 • คุณวรัฎฐญา RM559657113TH
 • คุณรจนา RM559657127TH
 • คุณอรทัย RM559657135TH
 • คุณวรรษมน EU406221553TH
 • คุณเบญจวรรณ RM559657144TH
 • คุณเกศกัญญา RM559657158TH
 • คุณภัททิรา EU406221575TH
 • คุณตวงพร RM559657161TH
 • คุณพูนทรัพย์ RM559657175TH
 • คุณฐิติรัตน์ RM559657189TH
 • คุณระวีวรรณ RM559657192TH
 • คุณเรืองรำไพ RM559657201TH
 • คุณสร้อยทิพย์ RM559657215TH
 • คุณอุษณีย์ RM568079943TH
 • คุณภูษณิศา RM559657229TH
 • คุณปิยวรรณ RM559657232TH
 • คุณสุวพงษ์ RM559657246TH
 • คุณพรทิพย์ RM559657250TH
 • คุณรินรดา RM559657263TH
 • คุณธนาวรรณ RM559657277TH
 • คุณสมัชญา RM568079957TH
 • คุณอารีน่า RM559657285TH
 • คุณบุณิกา RM559657294TH
 • คุณสุพิชญา RM559657303TH
 • คุณวาทินี RM568079926TH
 • คุณสลิลทิพย์ RM559657317TH
 • คุณกัญญารัตน์ RM559657325TH
 • คุณเดือนเด่น RM559657334TH
 • คุณกิ่งกาญจน์ RM559657348TH
 • คุณวินัยนา RM559657351TH
 • คุณจารุวรรณ RM559657365TH
 • คุณจาริมา RM559657379TH
 • คุณธาราณี RM559657382TH
 • คุณจิรภาพร RM559657396TH
 • คุณสุมนรัตน์ RM559657405TH
 • คุณสุขถนอม RM559657419TH
 • คุณสิริพิณ RM559657422TH
 • คุณเมธาพร RM559657436TH
 • คุณพรรณทิภา RM559657440TH
 • คุณเปี่ยมพร RM559657453TH
 • คุณศตนันท์ RM559657467TH
 • คุณดวงพร RM559657475TH
 • คุณพิมพ์ชนก RM559657484TH
 • คุณมารยาท RM559657498TH
 • คุณNattakeerata RM559657507TH
 • คุณอิสรียา RM559657515TH
 • คุณอุไร RM559657524TH
 • คุณสุภาพ RM559657538TH
 • คุณวริศรา RM559657541TH
 • คุณเพ็ญพร RM559657555TH
 • คุณสมเกียรติ RM559657569TH
 • คุณจุฑารัตน์ RM559657572TH
 • คุณปริณดานันท์ RM559657586TH
 • คุณฤทัยรัตน์ RM559657590TH
 • คุณอัจฉรา RM559657609TH
 • คุณจุไรรัตน์ RM559657612TH
 • คุณพเยาว์ RM568079223TH
 • คุณจุฬาลักษณ์ RM568079237TH
 • คุณปัทมา RM568079245TH
 • คุณวิมลพรรณ RM568079254TH
 • คุณสุทธิดา RM568079930TH
 • คุณพิมพ์ธิดา RM568079268TH
 • คุณวรฤทัย RM568079271TH
 • คุณภาณิศา RM568079285TH
 • คุณกาญจนี RM568079299TH
 • คุณครูธนวัลย์ RM568079308TH
 • คุณหนูนา RM568079311TH
 • คุณอุษา RM568079325TH
 • คุณแก้วจรินฑ์ RM568079339TH
 • คุณศิริพร RM568079342TH
 • คุณขัตติยา RM568079356TH
 • คุณภรภัทร EU406221567TH
 • คุณอุมาพร RM568079360TH
 • คุณกฤษณ์ RM568079373TH
 • คุณประกายรัตน์ RM568079387TH
 • คุณสุทัศนา RM568079395TH
 • คุณเพลินพิศ RM568079400TH
 • คุณพิชยา RM568079413TH
 • คุณธรณ์ธันย์ RM568079427TH
 • คุณอุ๋ม RM568079435TH
 • คุณวริศนันท์ RM568079444TH
 • คุณสุวจิต RM568079458TH
 • คุณสุกัญญา RM568079461TH
 • คุณอลิสา RM568079475TH
 • คุณปุ๊ก RM568079489TH
 • คุณพันทิภา RM568079492TH
 • คุณธนวรรณ RM568079501TH
 • คุณชัยวัฒน์ RM568079515TH
 • คุณคนึงนิจ RM568079529TH
 • คุณกัญจนา RM568079532TH
 • คุณปัณฑิตา RM568079546TH
 • คุณจิระวดี RM568079550TH
 • คุณพิมศุภางค์ RM568079563TH
 • คุณปิยทิพย์ RM568079577TH
 • คุณชุรีพร RM568079585TH
 • คุณวันณีย์ RM568079594TH
 • คุณอนงค์นาฏ RM568079603TH
 • คุณอิศราภรณ์ RM568079617TH
 • คุณฉันทนา RM568079625TH
 • คุณสุพรรษา RM568079634TH
 • คุณสุกัญญา RM568079648TH
 • คุณปาริชาติ RM568079651TH
 • คุณอุษณี RM568079665TH
 • คุณณัชชา RM568079679TH
 • คุณนุสรา RM568079682TH
 • คุณนันทศิริ RM568079696TH
 • คุณวรณัน RM568079705TH
 • คุณอรพรรณ RM568079719TH
 • คุณ คณสม RM568079722TH
 • คุณหทัยรัตน์ RM568079736TH
 • คุณศุภวรรณ RM568079740TH
 • คุณญาณิชศา RM568079753TH
 • คุณนุชมา RM568079767TH
 • คุณกันทิมา RM568079775TH
 • คุณลิลดา RM568079784TH
 • คุณศรุตยา RM568079798TH
 • คุณโชติรส RM568079807TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ