แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืด วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณทิพาพร RM229921142TH
 • คุณอุษณี RM229921156TH
 • คุณปัณฑิตา RM229921160TH
 • คุณธนัญชนก RM229921173TH
 • คุณอังกาบ RM229921187TH
 • คุณกฤษณา RM229921195TH
 • คุณตฤณ RM229921200TH
 • คุณAurasa RM229921213TH
 • คุณธรรณชนก RM229921227TH
 • คุณTassanee RM229921235TH
 • คุณน้ำผึ้ง RM229921244TH
 • คุณกรวรรณ RM229921258TH
 • คุณกนกกร RM229921261TH
 • คุณจิราพร RM229921275TH
 • คุณสุทธิลักษณ์ RM229921289TH
 • คุณจีราพร RM229921292TH
 • คุณนันทวรรณ RM229921301TH
 • คุณพิไลพร RM229921315TH
 • คุณวันเพ็ญ RM229921329TH
 • คุณRattikan RM229921332TH
 • คุณแก้วจรินฑ์ RM229921346TH
 • คุณPairin RM229921350TH
 • คุณอาคิรา RM229921363TH
 • คุณจุฑาทิพย์ RM229921377TH
 • คุณสายสุนีย์ RM229921385TH
 • คุณจีรวรรณ RM229921394TH
 • คุณกัญญา RM229921403TH
 • คุณพิมลพรรณ RM229921417TH
 • คุณสายสุณี RM229921451TH
 • คุณสุมล RM229921425TH
 • คุณสุพรรษา RM229921434TH
 • คุณนันท์นภัส RM229921448TH
 • คุณชิดชนก RM229921465TH
 • คุณฐิติพร RM229921479TH
 • คุณฝ้าย RM229921482TH
 • คุณอุไรวรรณ RM229921496TH
 • คุณต้องตา RM229921505TH
 • คุณรัชนีกร RM229921519TH
 • คุณRung RM229921522TH
 • คุณปนิดา RM229921536TH
 • คุณพรรณวดี RM229921540TH
 • คุณสุทัศนา RM229921553TH
 • คุณญาณิชศา RM229921567TH
 • คุณพัชรี RM229921575TH
 • คุณอรุณศรี RM229921584TH
 • คุณธนวรรณ RM229921598TH
 • คุณกาญจนาภรณ์ RM229921607TH
 • คุณวิวรรณ RM229921615TH
 • คุณเตือนใจ RM229921624TH
 • คุณนริศา RM229921638TH
 • คุณนภัสวรรณ RM229921641TH
 • คุณวรรณา RM229921655TH
 • คุณนันทนา RM229921669TH
 • คุณภัสนันท์ RM229921672TH
 • คุณพิไล RM229921686TH
 • คุณภัทรา RM229921690TH
 • คุณจันทร์เพ็ญ RM229921709TH
 • คุณพูนทรัพย์ RM229921712TH
 • คุณศุภธิดา RM229921726TH
 • คุณปนัดดา RM229921730TH
 • คุณพรสวรรค์ RM229921743TH
 • คุณWipacharin RM229921757TH
 • คุณSarawut RM229921765TH
 • คุณอุษณี RM229921774TH
 • คุณนีรชา RM229921788TH
 • คุณปาริชาติ RM229921791TH
 • คุณคนึงนิจ RM229921805TH
 • คุณกัญญาภัค RM229921814TH
 • คุณไหมแก้ว RG027838932TH
 • คุณศิริลักษณ์ RM229921828TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ

อุดหนุนเสื้อยืดลายน้องแมว-หมา ร่วมบริจาคช่วยน้องแมวและสุนัขจรค่ะ