แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืด วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณJariya RM229922125TH
 • คุณมณฤดี RM229921845TH
 • คุณภัทรพรณ์ RM229921859TH
 • คุณเพลินพิศ RM229922134TH
 • คุณมนต์ชัย RM229921902TH
 • คุณภัทรกาญจน์ RM229921862TH
 • คุณกรรณทิรา RM229921876TH
 • คุณทัตดา RM229921880TH
 • คุณเฟื่องฟ้า RM229921916TH
 • คุณพเยาว์ RM229921893TH
 • คุณSumontha RM229922148TH
 • คุณเสาวภา RM229922151TH
 • คุณรัชพิณ RM229922165TH
 • คุณปิยวรรณ RM229921920TH
 • คุณมณีรัตน์​ RM229922179TH
 • คุณขจิตตราภรณ์ RM229921933TH
 • คุณพัทธรินทร์ RM229922182TH
 • คุณนารี RM229922196TH
 • คุณเฉลิมวัน RM229922205TH
 • คุณณัฐพจน์ RM229921947TH
 • คุณวาทินี RM229922219TH
 • คุณCharn RM229922222TH
 • คุณคมสัน RM229922236TH
 • คุณกราว RM229922240TH
 • คุณศุภรัตน์ RM229922253TH
 • คุณรัชภูมิ RM229921955TH
 • คุณเบญจมาศ RM229921964TH
 • คุณชวิศา EB321812056TH
 • คุณพลวัฒน์ RM229921978TH
 • คุณอรุณี RM229922267TH
 • คุณพัชรี RM229922275TH
 • คุณนัฐวุฒิ RM229921981TH
 • คุณสลา RM229922284TH
 • คุณพรทิพย์ RM229921995TH
 • คุณสมเกียรติ RM229922001TH
 • คุณสรวิชญ์ RM229922015TH
 • คุณกษิราพัทน์ RM229922029TH
 • คุณสุเทพ RM229922032TH
 • คุณนิฟิรดาวส์ RM229922298TH
 • คุณจริยา RM229922307TH
 • คุณNaphat RM229922315TH
 • คุณThanita RM229922046TH
 • คุณกฤติญา RM229922050TH
 • คุณLilada RM229922324TH
 • คุณหทัย RM229922063TH
 • คุณวัชรี RM229922077TH
 • คุณเก๋ RM229922085TH
 • คุณระวีวรรณ RM229922338TH
 • คุณฉันทนา EB321813706TH
 • คุณเสาวลักษณ์ RM229922094TH
 • คุณสุชาวดี RM229922341TH
 • คุณไชยณัฐ RM229922103TH
 • คุณจันทนา EB321813670TH
 • คุณกิตยา RM229922355TH
 • คุณสมพัตรา EB321812277TH
 • คุณตวงพร RM229922117TH
 • คุณกนกวรรณ RM229922369TH
 • คุณจรรยา RG027892403TH
 • คุณAnchana EI478947075TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ

อุดหนุนเสื้อยืดลายน้องแมว-หมา ร่วมบริจาคช่วยน้องแมวและสุนัขจรค่ะ