แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณอนุกูล ET967581871TH
 • คุณตรีรัตน์ RM560572698TH
 • คุณสิริลักษณ์ RM560572707TH
 • คุณอุไร RM560572715TH
 • คุณเสาวลักษณ์ RM560572653TH
 • คุณวราภรณ์ RM560572724TH
 • คุณสุทิตา RM560572738TH
 • คุณศรัญญา RM560572741TH
 • คุณภัทรา RM560572755TH
 • คุณสุภาพ RM560572769TH
 • คุณศุภธิดา RM560572772TH
 • คุณคนธิยา RM560572786TH
 • คุณนันทิดา RM560572790TH
 • คุณอรนิตย์ RM560572809TH
 • คุณณปภัช RM560572565TH
 • คุณปนิดา RM560572579TH
 • คุณธนวรรณ RM560572582TH
 • คุณอุษา RM560572596TH
 • คุณยุบล RM560572605TH
 • คุณนพมาศ RM560572619TH
 • คุณกรรณิกา RM560572622TH
 • คุณลักษมี RM560572636TH
 • คุณณติชา RM560572640TH
 • คุณจงจิต RM560572667TH
 • คุณเนาวรัตน์ RM560572675TH
 • คุณNareerat RM560572684TH
 • คุณคมสัน ET967581868TH
 • คุณสิริรัตน์ RM560499777TH
 • คุณวรรณมณี RM560499763TH
 • คุณวัชรินทร์ RM560499785TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ