แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณสยามน RM568814903TH
 • คุณอารันยา RM568814917TH
 • คุณญดา RM568814395TH
 • คุณกันต์พิพัฒน์ RM568814404TH
 • คุณเกศกัญญา RM568814418TH
 • คุณสาวิตรี RM568814421TH
 • คุณชลนิชา RM568814435TH
 • คุณสุภาภรณ์ RM568814449TH
 • คุณชารีฟ RM568814452TH
 • คุณเครือวัลย์ RM568814466TH
 • คุณฐณัชญ์พร RM568814470TH
 • คุณวัศยา RM568814483TH
 • คุณสิริเกตุ RM568814497TH
 • คุณปริญาภา RM568814506TH
 • คุณโสภา RM568814510TH
 • คุณเบญจวรรณ RM568814523TH
 • คุณทิพย์มณี RM568814537TH
 • คุณณิชาภัทร RM568814545TH
 • คุณวรวิทย์ RM568814554TH
 • คุณลิลดา RM568814568TH
 • คุณจารุวรรณ RM568814571TH
 • คุณวันเพ็ญ RM568814585TH
 • คุณนันทพรรณ RM568814599TH
 • คุณนฤมล RM568814608TH
 • คุณกนกพร RM568814611TH
 • คุณสมเกียรติ RM568814625TH
 • คุณยศวีร์ SNCT000091845
 • คุณนฤพล RM568814639TH
 • คุณยุภาวดี RM568814642TH
 • คุณจริญญา RM568814656TH
 • คุณพรทิพย์ RM568814660TH
 • คุณพูนทรัพย์ RM568814673TH
 • คุณจิรภา​ RM568814687TH
 • คุณวรวรรณ RM568814695TH
 • คุณสุมาริน RM568814700TH
 • คุณปาริชาติ RM568814713TH
 • คุณเก๋ RM568814727TH
 • คุณกฤติญา RM568814735TH
 • คุณอุษา RM568814744TH
 • คุณกมลพรรณ RM568814758TH
 • คุณอลิสา RM568814761TH
 • คุณสุภาพ RM568814775TH
 • คุณดวงแก้ว RM568814789TH
 • คุณสุขถนอม RM568814792TH
 • คุณวนิตตา RM568814801TH
 • คุณดวงพร RM568814815TH
 • คุณนันทจิตร RM568814829TH
 • คุณชุรีพร RM568814832TH
 • คุณอัจฉรา RM568814846TH
 • คุณแก้วตา RM568814850TH
 • คุณเฟื่องฟ้า RM568814863TH
 • คุณแดนไพร RM568814877TH
 • คุณสมชาย RM568814885TH
 • คุณพีรภัฏ RM568814894TH
 • คุณปรียานุช RM568903104TH
 • คุณไพริน RM568903118TH
 • คุณปภัสมน RK633174986TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ