แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณสุวรรณา RM568815501TH
 • คุณภัทริดา RM568814925TH
 • คุณอรรถพล RM568814934TH
 • คุณพิมพ์ชนก RM568814948TH
 • คุณศศิธร EV880749891TH
 • คุณพรพรรณ RM568814951TH
 • คุณพัณณ์ชิตา RM568814965TH
 • คุณรัชฎาภรณ์ RM568814979TH
 • คุณกรรณิการ์ RM568814982TH
 • คุณธรรมศักดิ์ RM568814996TH
 • คุณศริยา RM568815002TH
 • คุณนิพนธ์ RM568815016TH
 • คุณฉัฐญา RM568815020TH
 • คุณพรทิพย์ RM568815033TH
 • คุณสุพัตรา RM568815047TH
 • คุณศิศิรา RM568815055TH
 • คุณเอมวิกา RM568815064TH
 • คุณฑริดา EV880749928TH
 • คุณกุญช์วรรณ EV880749914TH
 • คุณปรัญฐนี RM568815078TH
 • คุณสมใจ RM568815081TH
 • คุณสุรศักดิ์ RM568815095TH
 • คุณเผ่าพงษ์ RM568815104TH
 • คุณธนญา RM568815118TH
 • คุณทิฆัมพร RM568815121TH
 • คุณเชิญศิริ RM568815135TH
 • คุณปิติพงศ์ EV880749874TH
 • คุณวรุณพร EV880749865TH
 • คุณโอปอร์ RM568815149TH
 • คุณจริยา EV880749905TH
 • คุณขจิตตราภรณ์ EV880749857TH
 • คุณพรรษพร RM568815152TH
 • คุณมณิสรา RM568815166TH
 • คุณเยาวนิจ RM568815170TH
 • คุณจรัสศรี RM568815183TH
 • คุณWASAMON EV880749888TH
 • คุณธิดา RM568815197TH
 • คุณประเสริฐ RM568815206TH
 • คุณนันท์ธนัส RM568815210TH
 • คุณจิตรี RM568815223TH
 • คุณผ่องเพ็ญ RM568815237TH
 • คุณวัลนิภา RM568815245TH
 • คุณทนงศักดิ์ RM568815254TH
 • คุณจินตนา RM568815268TH
 • คุณพรพรรณ RM568815271TH
 • คุณนันท์นภัส RM568815285TH
 • คุณนฎา RM568815299TH
 • คุณมนัส RM568815308TH
 • คุณวันวิสาข์ RM568815311TH
 • คุณปวิธร RM568815325TH
 • คุณศิริวรรณ RM568815339TH
 • คุณขวัญใจ RM568815342TH
 • คุณพิมพ์ลักษณ์ RM568815356TH
 • คุณกัญญนันท์ RM568815360TH
 • คุณภูชพล RM568815373TH
 • คุณสุจิรา RM568815387TH
 • คุณคนึงนิจ RM568815395TH
 • คุณชื่นจิต RM568815400TH
 • คุณกัญญาภัค RM568815413TH
 • คุณภัทรพร RM568815427TH
 • คุณราวดี RM568815435TH
 • คุณสุทธินาถ RM568815444TH
 • คุณสุธีรพันธ์ RM568815458TH
 • คุณจันทนา RM568815461TH
 • คุณศุภธิดา RM568815475TH
 • คุณปรีชา RM568815489TH
 • คุณจริยา RM568815492TH
 • คุณนฤมล RK633175261TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ