แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 22 มิถุนายน 2562

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณกาซิฮานี RM230000296TH
 • คุณมณีรัตน์ RM230000305TH
 • คุณสุวรรณา RM230000319TH
 • คุณสุภัคชญา RM230000322TH
 • คุณราตรี RM230000340TH
 • คุณษิญาภา RM230000353TH
 • คุณดำรงณ์ RM230000367TH
 • คุณศุภธิดา RM230000375TH
 • คุณหนึ่งฤทัย RM230000384TH
 • คุณธนัชภรณ์ RM230000398TH
 • คุณเสาวลักษณ์ RM230000407TH
 • คุณศศิธร RM230000415TH
 • คุณสาวิตรี RM230000424TH
 • คุณผ่องศรี RM230000438TH
 • คุณสดใส RM230000441TH
 • คุณศิริพร RM230000455TH
 • คุณน้ำเงิน RM230000469TH
 • คุณลัดดาวัลย์ RM230000472TH
 • คุณวิราวรรณ RM230000486TH
 • คุณจรรยา RM230000490TH
 • คุณพรจีรา RM230000509TH
 • คุณพรชัย RM230000512TH
 • คุณรวีวรรณ RM230000526TH
 • คุณจิรพร RM230000530TH
 • คุณรับพร RM230000543TH
 • คุณธิติพันธุ์ RM230000557TH
 • คุณนิรมล RM230000565TH
 • คุณตีรณันต์ RM230000574TH
 • คุณฐิติมา RM230000588TH
 • คุณกมลรัตน์ RM230000591TH
 • คุณมณีพันธ์ RM230000605TH
 • คุณสิงขร RM230000614TH
 • คุณภาคภูมิ RM230000628TH
 • คุณเหมือนแพร ED849348265TH
 • คุณวิริยา RM230000631TH
 • คุณพัชรี RM230000645TH
 • คุณสุพรรษา RM230000659TH
 • คุณพรทิพย์ RM230000662TH
 • คุณดวงพร RM230000676TH
 • คุณจารุวรรณ RM230000680TH
 • คุณสหชาติ RM230000693TH
 • คุณสุวลี RM230000702TH
 • คุณกนกวรรณ RM230000716TH
 • คุณเอื้อมเดือน RM230000720TH
 • คุณสุชาวดี RM230000733TH
 • คุณทวีทรัพย์ RM230000747TH
 • คุณปัทมพร RM230000755TH
 • คุณยุพา RM230000764TH
 • คุณเอกรินทร์ RM230000778TH
 • คุณสมฤดี RM230000781TH
 • คุณอุไร RM230000795TH
 • คุณจุไรวรรณ RM230000804TH
 • คุณชัยยุทธ RM230000818TH
 • คุณธนวรัท RM229916828TH
 • คุณสาวิตรี RM229916831TH
 • คุณดวงชีวัน RM229916845TH
 • คุณนิรามัย RM229916859TH
 • คุณมนลดา RM229916862TH
 • คุณประภาภัทร RM229916876TH
 • คุณสุวรรณา RM229916880TH
 • คุณเกศสุณี RM229916893TH
 • คุณดวงแก้ว RM229916902TH
 • คุณปนัดดา RM230000336TH
 • คุณวิไลวรรณ RM229916916TH
 • คุณปภัสร์สิณี RM229916920TH
 • คุณอุษา RM229916933TH
 • คุณตฤณ RM229916947TH
 • คุณนุสรา RM229916955TH
 • คุณเบญจมาศ RM229916964TH
 • คุณธนรรฐอร RM229916978TH
 • คุณบุษบา RM229916981TH
 • คุณสมเกียรติ RM229916995TH
 • คุณฐานิตา RM229917001TH
 • คุณธนวรรณ RM229917015TH
 • คุณMomotaro RM229917029TH
 • คุณชนกนันท์ RM229917032TH
 • คุณประวีณา RM229917046TH
 • คุณมนต์ชัย RM229917050TH
 • คุณอรวรรณ RM229917063TH
 • คุณวาทินี RM229917077TH
 • คุณพิไล RM229917085TH
 • คุณจุฑาทิพ RM229917094TH
 • คุณเบญจวรรณ RM229917103TH
 • คุณพีรภัฏ RM229917117TH
 • คุณเมธาวี RP414532875TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ