แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณมณิสสา RM568626998TH
 • คุณปาณิสรา RM568659639TH
 • คุณปฐมาภรณ์ RM568659642TH
 • คุณวิภาวดี RM568627004TH
 • คุณกังสดาล EV098406246TH
 • คุณศิริพร RM568659673TH
 • คุณสายฝน RM568659727TH
 • คุณอรอุมา RM568659735TH
 • คุณกัลยาภัสร์ RM568659744TH
 • คุณสุทธิลักษณ์ RM568659758TH
 • คุณพรรณิดา RM568659761TH
 • คุณเนาวศิริ RM568659775TH
 • คุณระวีวรรณ RM568627018TH
 • คุณรัตนา RM568659789TH
 • คุณสุชีรา RM568659832TH
 • คุณวิรัลพัชร EV098406250TH
 • คุณจา RM568659846TH
 • คุณจรณย์ RM568659850TH
 • คุณฑิมพิกา RM568659979TH
 • คุณภัทธานิษฐ์ RM568659982TH
 • คุณเมธินี RM568659996TH
 • คุณอังคณา RM568660005TH
 • คุณปนิดา RM568660019TH
 • คุณอภิสรา RM568626423TH
 • คุณสุภลักษณ์ RM568626437TH
 • คุณปนัดดา RM568626445TH
 • คุณจันทร์จิรา RM568626454TH
 • คุณพรวิมล RM568626468TH
 • คุณจรรยา RM568659863TH
 • คุณกัญญา RM568659877TH
 • คุณสมเกียรติ RM568659885TH
 • คุณคมสัน RM568627021TH
 • คุณนริศรา RM568659894TH
 • คุณยศวีร์ EV098406232TH
 • คุณนันทนา RM568659925TH
 • คุณอภิญญา RM568659934TH
 • คุณปวริศา RM568659948TH
 • คุณพิริยพันธุ์ RM568659951TH
 • คุณสมพร RM568626471TH
 • คุณนสุดา RM568626499TH
 • คุณปัญญดา RM568626508TH
 • คุณบุษบา RM568626525TH
 • คุณสินีนิตย์ RM568626539TH
 • คุณยุวรรณฎา RM568626542TH
 • คุณคัทรินทร์ RM568626556TH
 • คุณสุนิษา RM568626560TH
 • คุณขนิษฐา RM568626573TH
 • คุณศิริกานต์ RM568626587TH
 • คุณอรนิตย์ RM568626595TH
 • คุณเบญจมาศ RM568626600TH
 • คุณอุ๋ม RM568626627TH
 • คุณชุรีพร RM568626644TH
 • คุณจริยา RM568626658TH
 • คุณปัณฑิตา RM568626661TH
 • คุณเชิญศิริ RM568626675TH
 • คุณฐิติรัตน์ RM568626692TH
 • คุณอมรรัตน์ RM568626701TH
 • คุณภาวิณี RM568626715TH
 • คุณวราภรณ์ RM568626729TH
 • คุณศศิธร RM568658355TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ