แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 26 มีนาคม 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณเอกอนันต์ RM568081876TH
 • คุณพิมพ์ชนก RM568081862TH
 • คุณธัญวรัตน์ RM568081859TH
 • คุณสุธาสินี RM568081845TH
 • คุณกุลณี RM568081831TH
 • คุณชสุทธ์ RM568081828TH
 • คุณจิรภา RM568081814TH
 • คุณอทิตยา RM568081805TH
 • คุณขัตติยาพร RM568081791TH
 • คุณอุษากร RM568081788TH
 • คุณธิติพร RM568081774TH
 • คุณพจนีย์​ RM568081765TH
 • คุณสมภาร RM568082001TH
 • คุณจันทนา RM568081757TH
 • คุณพรโสภา RM568081743TH
 • คุณเสาวลักษณ์ RM568081730TH
 • คุณวรางคณา RM568081726TH
 • คุณทิพาพร ET967238009TH
 • คุณอุรสา RM568081712TH
 • คุณรักษมน RM568081709TH
 • คุณกัลยรัตน์ RM568081690TH
 • คุณสุวิมล RM568081686TH
 • คุณสุกัญญา RM568081995TH
 • คุณตติยากร RM568081672TH
 • คุณรัชพิณ ET967238012TH
 • คุณชญาน์นันท์ RM568081981TH
 • คุณวันวิสา ET967237992TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ