แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณอัยยะ RM560573866TH
 • คุณwatchara EV703950865TH
 • คุณวุฒิธิดา RM568259260TH
 • คุณสรยุทธ RM560573852TH
 • คุณอมราพร RM560573870TH
 • คุณพิมศุภางค์ RM560573883TH
 • คุณอรวรรณ RM560573897TH
 • คุณมณีรัตน์ RM560573906TH
 • คุณสุชาวดี EV703950851TH
 • คุณลักขณา RM560573910TH
 • คุณเอื้อมเดือน RM560573923TH
 • คุณสาวิตรี RM560573937TH
 • คุณกัญญาภัค RM560573945TH
 • คุณขนิษฐา RM560573954TH
 • คุณกฤษณา RM560573968TH
 • คุณอาเดียว RM560573971TH
 • คุณวัลนิภา RM568259242TH
 • คุณนวลลออง RM560573985TH
 • คุณเอมอร RM560573999TH
 • คุณปิยนุช RM560574005TH
 • คุณธาราทิพย์ RM560574019TH
 • คุณดวงชีวัน RM560574022TH
 • คุณฐากัญญา RM560574036TH
 • คุณนันทิพร RM560574040TH
 • คุณอัครอนงค์ RM560574053TH
 • คุณอมรรัตน์ RM560574067TH
 • คุณสรรศณี RM560574075TH
 • คุณอมรรัตน์ RM560574084TH
 • คุณพิชยา RM560574098TH
 • คุณอุไร RM560574107TH
 • คุณปริญญา RM560574115TH
 • คุณสุปราณี RM560574124TH
 • คุณปรานี RM560574138TH
 • คุณเรืองรำไพ RM560574141TH
 • คุณสุชาวดี RM560574155TH
 • คุณดำรงณ์ RM568259239TH
 • คุณวิรัญญา RM560574169TH
 • คุณพัชรี RM560574172TH
 • คุณระวีวรรณ RM560574186TH
 • คุณพัชรี EV703950825TH
 • คุณชฎาธร RM560574190TH
 • คุณสุภาพ RM560574209TH
 • คุณวัชรี RM560574212TH
 • คุณธนวัชร์ RM560574226TH
 • คุณปนัดดา RM560574230TH
 • คุณชนิดา RM568259256TH
 • คุณวิชุดา RM560574243TH
 • คุณสุนิษา RM568259225TH
 • คุณพูนทรัพย์ RM560574265TH
 • คุณกชกร RM560574274TH
 • คุณศุภธิดา RM560574288TH
 • คุณสุมาลี RM560574291TH
 • คุณวันทนา RM560574305TH
 • คุณพรนัชชา RM560574314TH
 • คุณอุไร RM560574328TH
 • คุณวาทินี RM560574331TH
 • คุณปนิดา RM560574345TH
 • คุณจิราพร RM560574359TH
 • คุณศุภวดี RM560574362TH
 • คุณสุพรรษา RM560574376TH
 • คุณผาสุก RM560574380TH
 • คุณนพมาส RM560574393TH
 • คุณManothip RM560574402TH
 • คุณอภิสรา RM560574416TH
 • คุณนพมาส RM568259273TH
 • คุณAir RM568259287TH
 • คุณอุบลรัตน์ RM568259295TH
 • คุณทัศนีย์ RM568259300TH
 • คุณสุจิรา RM568259313TH
 • คุณฤทัยรัตน์ RM568259327TH
 • คุณสิทธิวรรณ RM568259335TH
 • คุณวัชรี RM568259344TH
 • คุณชุรีพร RM568259358TH
 • คุณวินัยนา RM568259361TH
 • คุณธนวรรณ RM568259375TH
 • คุณอุษา RM568259389TH
 • คุณอุมาพร RM568259392TH
 • คุณยศวีร์ RM568259401TH
 • คุณเก๋ RM568259415TH
 • คุณจริยา EV703950834TH
 • คุณ Suwipa RM568259429TH
 • คุณปัณฑิตา RM568259432TH
 • คุณลิลดา RM568259446TH
 • คุณนิภาพร RM568259450TH
 • คุณปุ๊ก RM568259463TH
 • คุณศตนันท์ RM568259477TH
 • คุณอุรสา RM568259485TH
 • คุณวิมล RM568259494TH
 • คุณพรวิมล RM568259503TH
 • คุณธิติกาญจน์ RM568259517TH
 • คุณจิระวดี EV703950848TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ