แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณธนพล RM229917179TH
 • คุณ ณณณลักษณ์ RM229917182TH
 • คุณสหชาติ RM229917196TH
 • คุณณัฐพร RM229917205TH
 • คุณสุนิษา RM229917219TH
 • คุณเกณิกา RM229917222TH
 • คุณสุคนธ์ RM229917236TH
 • คุณสันติ RM229917681TH
 • คุณปิยวรรณ RM229917253TH
 • คุณวิไลวรรณ RM229917267TH
 • คุณพรรณอมร RM229917275TH
 • คุณกรวรรณ RM229917284TH
 • คุณชไมพร RM229917298TH
 • คุณนงเยาว์ ED849327977TH
 • คุณธนภร RM229917307TH
 • คุณเอมอร RM229917315TH
 • คุณโชติมา RM229917324TH
 • คุณกนกวรรณ RM229917338TH
 • คุณอรวรรณ RM229917341TH
 • คุณผ่องพรรณ RM229917355TH
 • คุณวงกลด RM229917369TH
 • คุณกนิษฐา RM229917372TH
 • คุณระวีวรรณ RM229917386TH
 • คุณณัฐ RM229917695TH
 • คุณกมลวรรณ RM229917390TH
 • คุณวิสูตร RM229917409TH
 • คุณรัชพิณ RM229917412TH
 • คุณพัชรี RM229917426TH
 • คุณนงนุช RM229917430TH
 • คุณพรชนัน RM229917443TH
 • คุณสลา RM229917457TH
 • คุณศุทราภัทร RM229917465TH
 • คุณชลอรัตน์ RM229917474TH
 • คุณเสาวภา RM229917488TH
 • คุณจริยา RM229917491TH
 • คุณวรรณา RM229917505TH
 • คุณอุษา ED849327985TH
 • คุณอธิษฐาน RM229917514TH
 • คุณนัฐวุฒิ RM229917528TH
 • คุณวัลย์ลิกา RM229917531TH
 • คุณวราภรณ์ RM229917545TH
 • คุณปัณฑิตา RM229917559TH
 • คุณพูนทรัพย์ RM229917562TH
 • คุณธนลาภ RM229917576TH
 • คุณอนุสรา RM229917580TH
 • คุณพัชรี RM229917593TH
 • คุณวรฤทัย RM229917602TH
 • คุณสมใจ RM229917616TH
 • คุณศิริพรรณ RM229917620TH
 • คุณปนิดา RM229917633TH
 • คุณอภิญญา RM229917647TH
 • คุณวิชุดา RM229917655TH
 • คุณรุจิพัชญ์ RM229917664TH
 • คุณจิตราวดี RM229917678TH
 • คุณมยุเรศ​ RP377995806TH
 • คุณสุวรรณา SNCT000152302
 • คุณนงนุช RM229917240TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ