แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 28 มกราคม 2562

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณธัญชนก RG845254435TH
 • คุณกรวลัย RG845254421TH
 • คุณปานชีวา RG845254418TH
 • คุณอรรถวิทย์ RG845254404TH
 • คุณสุภลัคน์ RG845254395TH
 • คุณเมธินี RG845254381TH
 • คุณสุญาดา RG845254378TH
 • คุณวันวิสา RG845254364TH
 • คุณธนวรรณ RG845254355TH
 • คุณธนลาภ RG845254347TH
 • คุณสุวรรณ RG845254333TH
 • คุณมธุรส RG845254320TH
 • คุณวริสา RG845254316TH
 • คุณสุธีรา RG845254302TH
 • คุณรัตน์จิตร RG845254293TH
 • คุณพิมพิไล RG845254280TH
 • คุณเจนเนตร RG845254276TH
 • คุณสุรีวัลย์ RG845254262TH
 • คุณอุษา RG845254259TH
 • คุณปริญญา RG845254245TH
 • คุณเฉลิมวัน RG845254231TH
 • คุณเพ็ญพิมพ์ RG845254228TH
 • คุณศุภลักษณ์ RG845254214TH
 • คุณธันยาภัทร์ RG845254205TH
 • คุณชาลินี RG845254191TH
 • คุณนันทิยา RG845254188TH
 • คุณมนต์ชัย RG845254174TH
 • คุณนันท์นภัส RG845254165TH
 • คุณนิษากร RG845254157TH
 • คุณศิริลักษณ์ RG845254143TH
 • คุณสมาพร RG845254130TH
 • คุณวรินทิพย์ RG845254126TH
 • คุณสุพรรษา RG845254112TH
 • คุณจารุวรรณ RG845254109TH
 • คุณปรีชา RG845254090TH
 • คุณณุตรา RG845254086TH
 • คุณผ่องพันธ์ RG845254072TH
 • คุณชนิดาพร RG845254069TH
 • คุณแสนสุข RG845254055TH
 • คุณอนันตพร RG845254041TH
 • คุณสุธีรพันธ์ RG845254038TH
 • คุณพิมพ์กมน RG845254024TH
 • คุณวันทนี RG845254015TH
 • คุณพรพรรณ RG845254007TH
 • คุณอภิรักษ์ RG845253995TH
 • คุณชาลทอง RG845253987TH
 • คุณพัชรี RG845253973TH
 • คุณนิชาภา RG845253960TH
 • คุณภคพิชญ์ RG845253956TH
 • คุณอริสา RG845253942TH
 • คุณจักรวาล RG845253939TH
 • คุณศิริพงษ์ RG845253925TH
 • คุณบริบูรณ์ RG845253911TH
 • คุณอภิเษก RG845253908TH
 • คุณจิรนันท์ RG845253899TH
 • คุณเมลดาพัชร์ RG845253885TH
 • คุณอนงค์ RG845253871TH
 • คุณสุปรียา RG845253868TH
 • คุณภัทธานิษฐ์ RG845253854TH
 • คุณดวงฤดี RG845253845TH
 • คุณวรพรรณ RG845253837TH
 • คุณทิพย์อาภา RG845253823TH
 • คุณภัสรา RG845253810TH
 • คุณกัญทิภัค RG845253806TH
 • คุณจันทนา EW343094706TH
 • คุณระวีวรรณ RG845253797TH
 • คุณณฐาพรรณ์ RG845253783TH
 • คุณพัชรี RM568369755TH
 • คุณสุบงกช RG845253770TH
 • คุณคริสตอล RG845253766TH
 • คุณคนึงนิจ RG845253752TH
 • คุณสุชาวดี RG845253749TH
 • คุณจินตนา RG845253735TH
 • คุณสิปป์พรรณ RG845253721TH
 • คุณสุพัตรา RG845253718TH
 • คุณดาว RG845253704TH
 • คุณMinni RG845253695TH
 • คุณวรฤทัย RG845253681TH
 • คุณเสฏฐวุฒิ RG845253678TH
 • คุณนุชชลี RG845253664TH
 • คุณสมฤดี RG845253655TH
 • คุณสิริพิณ RG845253647TH
 • คุณประวีณา RG845253633TH
 • คุณนัฐวุฒิ RG845253620TH
 • คุณกมลชนก RG845253616TH
 • คุณเก๋ RG845253602TH
 • คุณทัศนีย์ RG845253593TH
 • คุณอิศราภรณ์ RG845253580TH
 • คุณกรกนก RG845253576TH
 • คุณนฤมล RG845253562TH
 • คุณปรานี RG845253559TH
 • คุณพัชมณ RG845253545TH
 • คุณอรอนงค์ RG845253531TH
 • คุณพิณผกา RG845253528TH
 • คุณสมใจ RG845253514TH
 • คุณกนกพร RG845253505TH
 • คุณสิรินหทัย RG845253491TH
 • คุณกัลยรัตน์RG845253443TH
 • คุณสมพัตรา EW343089944TH
 • คุณสุธาสินี RG845255400TH
 • คุณวราภรณ์ RG845255395TH
 • คุณวันทนา RG845255387TH
 • คุณวิมลพรรณ RG845255373TH
 • คุณนภัสวรรณ RG845255360TH
 • คุณวัชรี RG845255356TH
 • คุณปวัณนันท์ RG845255342TH
 • คุณสุริศา RG845255339TH
 • คุณชาติชาย RG845255325TH
 • คุณจริยา RG845255311TH
 • คุณสุภาพร RG845255308TH
 • คุณปุญพิชชา RG845255299TH
 • คุณพรทิพย์ RG845255285TH
 • คุณศศิธร RG845255271TH
 • คุณศรีสุดา RG845255268TH
 • คุณวัชราภรณ์ RG845255254TH
 • คุณวิภารัตน์ RG845255245TH
 • คุณกราว RG845255237TH
 • คุณอัฏฐพร RG845255223TH
 • คุณนลินี RG845255210TH
 • คุณพิมพ์ชญา RG845255206TH
 • คุณSuparat RG845255197TH
 • คุณดวงพร RG845255183TH
 • คุณเสาวภา RG845255170TH
 • คุณพจมาน RG845255166TH
 • คุณศุภจิรา RG845255152TH
 • คุณวรวรรณ RG845255149TH
 • คุณไชยณัฐ RG845255135TH
 • คุณสุธิลักษณ์ EW343094683TH
 • คุณปิยนุช RG845255121TH
 • คุณปิยาณี RG845255118TH
 • คุณศตนันท์ RG845255104TH
 • คุณเรขา RG845255095TH
 • คุณจันทรรัตน์ RG845255081TH
 • คุณเอกอนันต์ RG845255078TH
 • คุณทวีทรัพย์ RG845255064TH
 • คุณหทัยรัตน์ RG845255055TH
 • คุณลัคศริน RG845255047TH
 • คุณนุชนาด RG845255033TH
 • คุณธิติกาญจน์ RG845255020TH
 • คุณกรรณิการ์ RG845255016TH
 • คุณกรรณทิรา RG845255002TH
 • คุณฎารัชญ์ RG845254996TH
 • คุณพรพรหม RG845254982TH
 • คุณเพ็ญประภา RG845254979TH
 • คุณนทีรัตน์ RG845254965TH
 • คุณปุ๊ก RG845254951TH
 • คุณธนาภรณ์ RG845254948TH
 • คุณบุรินทร์ RG845254934TH
 • คุณศิริพร RG845254925TH
 • คุณสายฝน​ RG845254917TH
 • คุณเบญจมาศ RG845254903TH
 • คุณสุนิสา RG845254894TH
 • คุณพูนทรัพย์ RG845254885TH
 • คุณปิณิดา RG845254877TH
 • คุณรัชฏาภรณ์ RG845254863TH
 • คุณวิชุดา RG845254850TH
 • คุณพรทิพย์ RG845254846TH
 • คุณรุ่งนภา RG845254832TH
 • คุณวิมล RG845254829TH
 • คุณณัฐฑ์ญาฎา RG845254815TH
 • คุณสุภาวดี RG845254801TH
 • คุณพิชฎา RG845254792TH
 • คุณสุธีรา EW343089935TH
 • คุณพัทธนันท์ RG845254789TH
 • คุณพิไล RG845254775TH
 • คุณกนธิชา RG845254761TH
 • คุณฐิตารีย์ RG845254758TH
 • คุณวิทวัส RG845254744TH
 • คุณวิศิษฐ์ RG845254735TH
 • คุณปนิดา RG845254727TH
 • คุณปราณี RG845254713TH
 • คุณพิมพ์ลักษณ์ RG845254700TH
 • คุณเสาวณีย์ RG845254695TH
 • คุณฐานุรักษ์ RG845254687TH
 • คุณนฤมล RG845254673TH
 • คุณมาลินี RG845254660TH
 • คุณสาริศา RG845254656TH
 • คุณสุชีรา RG845254642TH
 • คุณวิลาวรรณ RG845254639TH
 • คุณชุรีพร RG845254625TH
 • คุณปัณฑิตา RG845254611TH
 • คุณรวิภา RG845254608TH
 • คุณ คณสม RG845254599TH
 • คุณนฎา RG845254585TH
 • คุณทิพาพร RG845254571TH
 • คุณพิไลพร RG845254568TH
 • คุณพรรณวดี RG845254554TH
 • คุณนันท์นภัส RG845254545TH
 • คุณพรรณวดี RG845254537TH
 • คุณจิรภา RG845254523TH
 • คุณศุภธิดา RG845254510TH
 • คุณน้ำผึ้ง RG845254506TH
 • คุณกมลศรี RG845254497TH
 • คุณกัญญาภัค RG845254483TH
 • คุณกิตตน์ RG845254470TH
 • คุณรัชพิณ RM568369778TH
 • คุณเอกรินทร์ RM568369818TH
 • คุณพรโสภา EW343089958TH
 • คุณวัลย์รัชฏ์ RM568369764TH
 • คุณศากุน RM568369781TH
 • คุณพีรภัฏ RM568369795TH
 • คุณพนิดา EW343090001TH
 • คุณจิราภา RM568369821TH
 • คุณสิริกัญญ RM568369804TH
 • คุณสุมณฑา RM568369747TH
 • คุณวรุณพร EW343089975TH
 • คุณชนิดา SNCT000113340
 • คุณณภาภัช RG845254466TH
 • คุณนพมาส RG845254452TH
 • คุณศตพร EW343089992TH
 • คุณณัชชา RG845254449TH
 • คุณชัชวาลย์ EW343089989TH
 • คุณภัสสร RG845255444TH
 • คุณภัสราภรณ์ RG845255435TH
 • คุณการันต์ EW343089961TH
 • คุณลิลดา RM568479265TH
 • คุณตรีเทพ RG845255413TH
 • คุณสุรญา RG845255427TH
 • คุณปภาพร RM229811717TH
 • คุณชลธิชา RM229811725TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ