แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 2 เมษายน 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณจารุวรรณ์ RM568082580TH
 • คุณณัฏฐินี RM568082593TH
 • คุณณชนก RM568082602TH
 • คุณปวีณ์กษิต ET967244389TH
 • คุณธนัชญา ET967244392TH
 • คณิตา RM568082616TH
 • คุณรุ่งทิวา RM568082620TH
 • คุณนฤมล RM568082633TH
 • คุณอสมาภรณ์ RM568082647TH
 • คุณจรรยา RM568082655TH
 • คุณแพรวพรรณ RM568082664TH
 • คุณนุชจรินทร์ RM568082678TH
 • คุณเวณิกา RM568082681TH
 • คุณเมธาวี RM568082695TH
 • คุณอิทธิพล RM568082704TH
 • คุณดาริน RM568082562TH
 • คุณสุทธิพร RM568082718TH
 • คุณณปภัทช์ RM568082576TH
 • คุณวันทนา RM568082721TH
 • คุณทรรศน์ RM568082735TH
 • คุณตันหยง RM568082749TH
 • คุณภูษณิศา RM568082752TH
 • คุณพิชนันท์ RM568082766TH
 • คุณอรวิภา RM568082770TH
 • คุณเยาวลักษณ์ RM568082783TH
 • คุณเมฐิกา RM568082797TH
 • คุณศุภลักษณ์ RM568082806TH
 • คุณธนัทฉยา RM568082810TH
 • คุณอรไพลิน RM568082823TH
 • คุณมยุรี RM568082837TH
 • คุณศรัณยู RM568082845TH
 • คุณกชกร RM568082854TH
 • คุณพรรณี RM568082868TH
 • คุณวิวรรณ RM568082871TH
 • คุณศรีสุดา RM568082885TH
 • คุณลูกจันทร์ RM568082899TH
 • คุณเพียงจันทร์ RM568082908TH
 • คุณณัฏฐ์วรัชญ์ RM568082911TH
 • คุณฟ้าใส RM568082925TH
 • คุณวาสนา RM568082939TH
 • คุณจริยาพร RM568082942TH
 • คุณนิลมณี RM568220326TH
 • คุณชญาภา ET967244375TH
 • คุณสุชาวดี RM568220330TH
 • คุณอุษณี RM568220357TH
 • คุณสุภัทรา RM568220312TH
 • คุณชนัดดา RM568082148TH
 • คุณอัญจรีย์ RM568220343TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ