แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 30 มีนาคม 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณจินฤทัย RM568082253TH
 • คุณปฐมพงษ์ RM568082151TH
 • คุณทัสณี RM568082165TH
 • คุณมณีรัตน์ RM568082179TH
 • คุณศิริลักษณ์ RM568082182TH
 • คุณศิริมา RM568082196TH
 • คุณสุปาณี ET967383332TH
 • คุณพิมพ์ชนก RM568082205TH
 • คุณทริมา RM568082219TH
 • คุณเฉลิมเดช RM568082222TH
 • คุณรัชนันท์ RM568082236TH
 • คุณรามาวดี RM568082240TH
 • คุณธนาภร ET967383315TH
 • คุณนิชาภา RM568082267TH
 • คุณวันวิสาข์ RM568082275TH
 • คุณสุจิรา RM568082284TH
 • คุณพรทิพย์ RM568082298TH
 • คุณชไมพร RM568082307TH
 • คุณนิตยา RM568082315TH
 • คุณสุชาดา RM568082324TH
 • คุณพัชรี RM568082338TH
 • คุณศิรินันท์ RM568082341TH
 • คุณจุนิตา RM568082355TH
 • คุณวาสนา RM568082369TH
 • คุณวลัยพร RM568082372TH
 • คุณสุพิชญา RM568082386TH
 • คุณนลินรัตน์ RM568082390TH
 • คุณจันทรัศม์ RM568082409TH
 • คุณแสนแก้ว RM568082412TH
 • คุณจุฑาลักษณ์ RM568082426TH
 • คุณวิราพร RM568082430TH
 • คุณสุกสกาว RM568082443TH
 • คุณนิโลบล RM568082457TH
 • คุณกัญญาณัฐ RM568082465TH
 • คุณนันทวัน RM568082474TH
 • คุณยุวดี RM568082488TH
 • คุณณิชารีย์ RM568082491TH
 • คุณกมลชนก RM568082505TH
 • คุณนิชาภา RM568082514TH
 • คุณชนิกานต์ RM568082528TH
 • คุณธีราภรณ์ RM568082531TH
 • ปิยวัฒน์อะไหล่แอร์ RM568082545TH
 • คุณภามุก RM568082559TH
 • คุณฐนิดา RM568227911TH
 • คุณจุรีพร RM568227925TH
 • คุณวินันยา ET967383329TH
 • คุณซาลา RM568227908TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ