แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 3 กันยายน 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณกัญญ์วรา RM560574257TH
 • คุณวุฒินันท์ RM568259636TH
 • คุณปารมา RM568259640TH
 • คุณธนิตา RM568259653TH
 • คุณพิชัย RM568259667TH
 • คุณศิริโฉม RM568259675TH
 • คุณรัศม์กัญญ์ SNCT000069045
 • คุณพิรฎา ET299583194TH
 • คุณมนัสนันท์ RM568259684TH
 • คุณสรวัตร RM568259698TH
 • คุณพนัชกร RM568259707TH
 • คุณจิราพร RM568259715TH
 • คุณภาวิดา ET299583177TH
 • คุณน้อย ET299583185TH
 • คุณกิติศักดิ์ RM568259605TH
 • คุณภาณุพงศ์ RM568259724TH
 • คุณวนิดา RM568259738TH
 • คุณธัญชนก RM568259741TH
 • คุณพรสุดา RM568259755TH
 • คุณMAYUMI RM568259619TH
 • คุณจิราภา RM568259769TH
 • คุณจันทร์ฉาย RM568259772TH
 • คุณวัชราพร RM568259786TH
 • คุณกัณหา RM568259790TH
 • คุณชลอรัตน์ RM568259809TH
 • คุณศุกพาวรรณ RM568259812TH
 • คุณกมล SNCT000069048
 • คุณนิรดา RM568259826TH
 • คุณพัฒน์พิมล RM568259830TH
 • คุณเจนเนตร RM568259843TH
 • คุณฉวีวรรณ RM568259857TH
 • คุณประเสริฐ RM568312994TH
 • คุณสุลีพร RM568259865TH
 • คุณสุทรรศนีย์ RM568312977TH
 • คุณนวลวรรณ RM568312963TH
 • คุณชนัญธรัฐ RM568312985TH
 • คุณวราภรณ์ RM568312950TH
 • คุณอรชร RM568312946TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ