แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืดวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณเรืองปารย์ RM568627432TH
 • คุณมนัสนันท์ ET967494228TH
 • คุณทิวานันท์ RM568627446TH
 • คุณพงษ์ศักดิ์ RM568627450TH
 • คุณรัตติกาล RM568627463TH
 • คุณสาพิชา ET967494245TH
 • คุณชลลดา RM568627477TH
 • คุณสุธาสินี RM568627485TH
 • คุณKwan RM568627494TH
 • คุณจีรภา RM568627503TH
 • คุณอำภาวรรณ์ RM568627517TH
 • คุณสมฤดี RM568627525TH
 • คุณปุญชรัสมิ์ RM568627548TH
 • คุณจุไรรัตน์ RM568627551TH
 • คุณธนาภรณ์ RM568627565TH
 • คุณสุดารัตน์ RM568627579TH
 • คุณกาญจนา RM568627582TH
 • คุณปภัสร์สิณี RM568627596TH
 • คุณอัญรินทร์ RM568627605TH
 • คุณเสาวนิตย์ RM568627619TH
 • คุณนันทิกร ET967494231TH
 • คุณชรินทร์ทิพย์ RM568627622TH
 • คุณลัลญ์ชญา RM568627636TH
 • คุณกรวรรณ RM568627640TH
 • คุณแก้วขวัญ RM568627830TH
 • คุณปนัดดา RM568627653TH
 • คุณอิทธิกร RM568627667TH
 • คุณกิตติศักดิ์ RM568627675TH
 • คุณจริยา RM568627684TH
 • คุณอารุมย์ RM568627698TH
 • คุณราชัน RM568627707TH
 • คุณษิญาภา RM568627715TH
 • คุณสุดฤทัย RM568627724TH
 • คุณวันทกานต์ RM568627738TH
 • คุณปรางค์ทิพย์ RM568627741TH
 • คุณเกียรติทรงชัย RM568627755TH
 • คุณน้ำฟ้า RM568627769TH
 • คุณสุภาพร RM568627772TH
 • คุณภัสสรณ์ RM568627786TH
 • คุณมณฑาทิพ RM568627843TH
 • คุณสุภัค RM568627857TH
 • คุณพรนภา RM568627865TH
 • คุณชัญญรัช RM568627874TH
 • คุณปานรุ้ง RM568627888TH
 • คุณมัลลิกา RM568627211TH
 • คุณสุรินทร์ทิพย์ RM568627225TH
 • คุณสาลิกา RM568627826TH
 • คุณปวัณนันท์ RM568627534TH
 • คุณบุษกร RM568627790TH
 • คุณอดิกานต์ RM568627429TH
 • คุณรัตนาภรณ์ RM568627809TH
 • คุณรพีพรรณ RM568627812TH
 • คุณเขมดนุช RM559823907TH
 • คุณชญาดา RM559823915TH
 • คุณชุติมา RM559823898TH
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ