แจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ จัดส่งเสื้อยืด วันที่ 6 ธันวาคม 2563

ทางร้านขอแจ้งข้อมูลการจัดส่ง “เสื้อเพื่อสังคม” ทางพัสดุไปรษณีย์ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ดังนี้ค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุน เสื้อยืดลายแมว และ เสื้อยืดลายหมา ของทางร้าน และร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย Soi Dog Foundation ด้วยกันค่ะ

 • คุณน้ำเพชร 820593930612
 • คุณมนตร์ธิดา 820593931695
 • คุณขวัญฤดี 820594099275
 • คุณปฏิพร 820593943260
 • คุณวาสนา 820593929492
 • คุณมาริษา 820593924080
 • คุณกัลยรัตน์ 820593958553
 • คุณลัดดาวัลย์ 820593995561
 • คุณจารุวรรณ 820593940106
 • คุณปรมา 820594068066
 • คุณระวีวรรณ 820593937601
 • คุณจิราพร 820594048341
 • คุณวิลาวัณย์ 820594008080
 • คุณกัญญา 820594041503
 • คุณศันสนีย์ 820594111750
 • คุณคนึงนิจ 820594045342
 • คุณจุไรวรรณ 820594102064
 • คุณกรรณทิรา 820593936164
 • คุณจันดารา 820594089000
 • คุณปิยาณี 820594043021
 • คุณขวัญใจ 820593922234
 • คุณเมทินี 820593998490
 • คุณสุนทรี 820594083083
 • คุณวินัยนา 820593953863
 • คุณพจนา 820594029146
 • คุณพรรณวดี 820593955086
 • คุณอรวรรณ 820593959695
 • คุณวราภรณ์ 820594087213
 • คุณสมเกียรติ 820594069271
 • คุณวาริธร 820594064916
 • คุณสุธิลักษณ์ 820594047000
 • คุณเฉลิมศรี 820593927392
 • คุณนภาจรัสแสง 820594004311
 • คุณธนวรรณ 820594039436
 • คุณนริศรา 820594062853
 • คุณรัตติกาล 820593979542
 • คุณเบญจมาภรณ์ 820594055385
 • คุณธนวรรณ 820593912784
 • คุณหทัย 820593916741
 • คุณพัฒน์นวมล 820593964805
 • คุณมนต์ชัย 820593948451
 • คุณตีรณันต์ 820593920064
 • คุณตติยากร 820594061206
 • คุณนฤมลวรรณ 820594137904
 • คุณกันยารัตน์ 820594117840
 • คุณวราพรรณ 820594109322
 • คุณปิยวรรณ 820594033980
 • คุณนัดดา 820593947261
 • คุณราวดี 820594103921
 • คุณสุพัตรา 820593945430
 • คุณอุมาพร 820594135804
 • คุณCharn 820594107432
 • คุณพงษ์พันธ์ 820594052471
 • คุณเมลดาพัชร์ 820593914346
 • คุณกัญญา 820593962090
 • คุณจันทิรา 820594000936
 • คุณสุดาภรณ์ 820593990344
 • คุณพิไลพร 820593895133
 • คุณสุทัศนา 820593888752
 • คุณเก๋ 820593903474
 • คุณนันท์นภัส 820593901131
 • คุณภัคภร 820593874564
 • คุณขจิตตราภรณ์ 820593873746
 • คุณพรรณวดี 820593877390
 • คุณขนิษฐา 820593908665
 • คุณพัณณิดา 820593905946
 • คุณชุติมา 820593879254
 • คุณอณัญญา 820593897384
 • คุณรัชนี 820593880643
 • คุณAtittaya 820593902450
 • คุณชีวรัตน์ 820593887293
 • คุณยศวีร์ 820593904524
 • คุณสุชาวดี 820593883712
 • คุณณัฎฐณิชา 820593893593
 • คุณวิไลวรรณ 820593890756
 • คุณศรัณยู 820593899322
 • คุณจันทนา 820593896205
 • คุณกฤษณ์ 820594057371
ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งเสื้อยืดของท่านได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขพัสดุ j&t

และหากเกินกว่า 1 สัปดาห์แล้วท่านยังไม่ได้รับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ทาง Inbox Facebook Page เสื้อเพื่อสังคม นะคะ

อุดหนุนเสื้อยืดลายน้องแมว-หมา ร่วมบริจาคช่วยน้องแมวและสุนัขจรค่ะ